Introduktion till Andra Timotheosbrevet

 

(Översättning från ESV Study Bible, Introduction to 2 Timothy.✱)


 

Författare och titel

De två första verserna i Andra Timotheosbrevet presenterar tydligt Paulus som författaren och Timotheos som mottagaren. Som med Första Timotheosbrevet och Titusbrevet (de andra två ”Pastoralbreven”), så har författarskapet till Andra Timotheosbrevet ifrågasatts under de senaste tvåhundra åren. Den kritik som riktas mot paulinskt författarskap är detsamma som riktades mot Första Timotheosbrevet (se Introduktion till Första Timotheosbrevet: Författare och titel). Men en del forskare som förnekar paulinskt författarskap till Första Timotheosbrevet och Titusbrevet bejakar ändå paulinskt författarskap till Andra Timotheosbrevet. Argumenten för Första Timotheosbrevets äkthet kan tillämpas även på Andra Timotheosbrevet, vilket lägger en god grund för att bejaka de direkta anspråken i Andra Timotheosbrevet (och i Första Timotheosbrevet och Titusbrevet) att de är autentiska brev skrivna av Paulus.

Datering

Brevet framställer en fängslad Paulus i Rom, inväntande döden. Det mest troliga är därför att detta brev skrevs under Paulus andra fångenskapsperiod i Rom (senare än den fångenskap som beskrivs i Apg 28). Detta brev borde därför ha skrivits efter Första Timotheosbrevet och Titusbrevet. Eusebios (Kyrkohistoria 2.25, 3.1) hävdar att Paulus blev martyr någon gång under Neros regeringstid (som upphörde 68 e.Kr., men en svår förföljelse började 64 e.Kr.). Eftersom Paulus skrev Andra Timotheosbrevet strax före sin död, så skrevs det troligen 64-65 e.Kr. Några vill dock sätta årtalet så sent som till 67 e.Kr.

Tema

Andra Timotheosbrevet är en djärv och tydlig uppmaning till uthållighet i evangeliet trots lidande. Paulus uppmanar sin unge medarbetare att fortsätta trons kamp, samtidigt som Paulus närmar sig slutet av sitt eget liv.

Syfte, omständighet och bakgrund

Paulus skrev detta brev medan han var fånge i Rom. Han nämner att flera har övergett honom i denna svåra tid, och flera andra är iväg på arbetsuppgifter (1:15, 4:9-12). I en sådan tid är Paulus erinran av Timotheos uppriktighet och hängivenhet särskilt gripande (1:3-5). Paulus förväntar sig att snart dö (4:6-8). Därför skriver han en sista uppmaning till Timotheos för att uppmana honom att stå fast, och för att be honom komma för ett sista besök innan Paulus blir avrättad.

Fastän döden är nära förestående så är tidpunkten oviss, så Paulus ber Timotheos att också ta med sig hans böcker och pergamentskrifter. Förmodligen var Paulus avsikt att fortsätta studera och författa ända till slutet.

Andra Timotheosbrevet är mycket personligt, vilket kan förväntas i ett sista brev till en nära vän och medarbetare. Paulus manar Timotheos att fortsätta i trohet och pekar på sitt eget liv som ett exempel för Timotheos att följa. Vad han vill att Timotheos ska göra, har han själv redan gjort.

Summering av frälsningshistorien

Kristna måste leva med Kristi frälsning som grundval och se fram mot hans andra ankomst.

Litterära kännetecken

Andra Timotheosbrevets genre liknar i varje fall ett avskedstal, och många skulle klassificera det som ett sådant. Det finns berömda avskedstal i Bibeln, t.ex. av Mose (Femte Moseboken), Josua (Josua 23-24), David (Första Krönikeboken 28-29) och Jesus (talet på övervåningen, John 14-16). I talarens tillkännagivande av hans förestående bortgång ingår sedvanliga ämnen: direktiv att hålla Guds bud, förutsägelser om vad som kommer att hända efter talarens bortgång, ord av tröst och undervisning till nytta för  talarens efterlevande, och vädjan till mottagarna att minnas vad talaren lärt. Om Andra Timotheosbrevet, Paulus sista brev, läses med dessa särdrag i åtanke kommer boken att falla prydligt på sin plats. Paulus uppmaningar till Timotheos i detta brev är inte begränsade till en specifik situation (som Första Timotheosbrevet var) utan uttrycker vad Paulus mest av allt vill att Timotheos ska lystra till under resten av sitt liv och sin tjänst – det är sista ordet från en andlig far. Läsaren leds att dela Paulus reflekterande sinnesstämning när han ser tillbaka på tidigare erfarenheter.

Tidslinje

33 (el. 30) e.Kr. Kristi död och uppståndelse.

33/34 e.Kr. Paulus omvändelse.

36/37 e.Kr. Paulus första besök i Jerusalem.

44-47 Paulus andra besök i Jerusalem (med understöd till de fattiga).

46-47 Paulus första missionsresa.

48-49 Paulus tredje besök i Jerusalem (apostlamötet).

48/49-51 Paulus andra missionsresa (med Timotheos i Lystra).

52-57 Paulus tredje missionsresa.

62 Paulus under husarrest i Rom.

62-64 Paulus friges, återupptar sin tjänst, skriver Första Timotheosbrevet.

62-64 Paulus återarresteras, skriver Andra Timotheosbrevet.

64-67 Paulus blir martyr i Rom.

(En del årtal är ungefärliga.)

Andra Timotheosbrevets ram

Ca 64-67 e.Kr.

Paulus skrev sannolikt Andra Timotheosbrevet under en andra fångenskap i Rom, efter en fjärde missionsresa som inte är beskriven i Apostlagärningarna. Förväntande sig att döden snart skulle komma så skrev Paulus detta ”avskedsbrev” till Timotheos, som var i Efesos. Han uppmanande honom att stå fast, och ber honom att komma för ett sista besök.

2timkarta

Översikt

I Öppning (1:1-2)

II Uppmaning till uthållighet för evangeliet (1:3-2:13)

A Tacksägelse för Timotheos uppriktiga tro (1:3-5)

B Maning till djärv uthållighet i tjänst, del 1 (1:6-14)

C Exempel, positiv och negativ (1:15-18)

D Maning till djärv uthållighet i tjänst, del 2 (2:1-13)

III Att ta itu med falska lärare (2:14-3:9)

A Timotheos i kontrast till de falska lärarna (2:14-26)

B Beskrivning av de falska lärarna (3:1-9)

IV Uppmaning till Timotheos i kontrast till falska lärare (3:10-4:8)

A Maning att hålla fast vid Skrifterna och Paulus exempel (3:10-17)

B Den sista och slutgiltiga anbefallningen (4:1-8)

V Avslutning (4:9-22)


 

ESV Study Bible® Notes, copyright 2008 Crossway. Authorized translation of the English edition of the ESV Study Bible introductions, copyright 2008 Crossway. This translation is published and sold by permission of Crossway, the owner of all rights to publish and sell the same.

ESV Studie Bibel® Kommentarer, copyright 2008 Crossway. Auktoriserad översättning av den engelska utgåvan av ESV Studie Bibel introduktioner, copyright 2008 Crossway. Denna översättning är publicerad och såld med tillstånd av Crossway, ägaren av alla rättigheter för att publicera och sälja densamma.

Översättning från engelskan: Ragnar Blomfelt