ANDRA TIMOTHEOSBREVET

1   2   4

kapitel 3

Människors karaktär i de sista dagarna

1 Men du ska veta att i de sista dagarna ska det bli hemska tider. 2 Människor kommer att vara själviska, penningkära, skrytsamma, arroganta, hånfulla, olydiga sina föräldrar, otacksamma, profana, 3 kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, brutala, hatande allt gott, 4 falska, hänsynslösa, högmodiga. De älskar vällust hellre än Gud. 5 De har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft. Undvik sådana människor! 6 Till dem hör sådana som smyger sig in i hemmen och tar kontroll över lättledda kvinnor som är tyngda av synder och som drivs av alla möjliga lustar. 7 Det är kvinnor som ständigt undervisas men aldrig kommer till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, så trotsar dessa män sanningen. Det är människor med fördärvat sinne vars tro inte består provet. 9 Men de ska inte längre ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, såsom det blev med de två andra.

Fler uppmaningar till Timotheos

10 Men du har följt mig i lära, liv, beslutsamhet, tro, tålamod, kärlek, uthållighet, 11 och i förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia och Ikonion och Lystra. Hur ofta har jag inte uthärdat förföljelser, och Herren har räddat mig ur dem alla. 12 Ja, alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas. 13 Men onda och falska människor ska gå allt längre i ondska. De vilseför och blir själva vilseförda. 14 Men stå du kvar vid det som du lärt dig och blivit övertygad om. Du vet vilka som lärde dig. 15 Och du har från tidig barndom lärt känna de heliga Skrifterna som kan ge dig visdom till frälsning genom tro i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och användbar vid undervisning, tillrättavisning, vägledning och fostran i rättfärdighet. 17 Detta för att gudsmannen ska stå utan brist, utrustad för varje god gärning.

Föregående     Nästa

3:1de sista dagarna, se kommentar till Apg 2:17.

3:8Jannes och Jambres, omnämns endast här i Bibeln. I judisk tradition namnen på de egyptiska magiker som motarbetade Mose (2 Mos 7:11).

3:11Antiochia och Ikonion och Lystra, städer i den romerska provinsen Galatien (nutida Turkiet). Herren har räddat mig ur dem alla, dvs har undkommit döden.

3:12kommer att förföljas, se t.ex. Matt 10:21-23, 24:9, Joh 15:18-21, 16:2, 17:14, Apg 8:1, 12:1-3, Fil 1:29-30, 1 Thess 3:3-4, 1 Petr 4:12-14, Upp 2:10.

3:14Du vet vilka som lärde dig. Avser bl.a. Paulus (v. 10), och sannolikt också hans mor och mormor (1:5) som gav honom tillgång till Skrifterna (3:15).

3:16Hela Skriften, avser här främst de trettionio skrifterna i GT, men indirekt även de tjugosju heliga skrifter som Gud under det första århundradet uppenbarade för världen – Nya Testamentet (se kommentarer till 1 Tim 5:18, 2 Petr 3:15-16). utandad av Gud, betyder att Bibeln har sitt yttersta ursprung i Gud och inte i någon människas föreställningsvärld (jfr Apg 28:25, Hebr 3:7, 1 Petr 1:11 med kommentarer). Det är av detta skäl som Bibeln kan betecknas som Helig Skrift, i motsats till all annan litteratur i världen. Se även kommentar till 2 Petr 1:20-21. undervisning, jfr Rom 15:4. tillrättavisning, jfr 1 Kor 10:6, 11.

3:17gudsmannen, avser här främst Timotheos (1 Tim 6:11) och alla män som har en ledande ställning i församlingen. Indirekt avses alla kristna.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt