FÖRSTA JOHANNESBREVET

1   2   3   4

kapitel 5

Att hålla Guds bud

1 Alla som tror att Jesus är Kristus, är födda av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom. 2 Vi vet att vi älskar Guds barn när vi älskar Gud och utför hans bud. 3 För kärleken till Gud innebär att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga 4 eftersom allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen – vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Vittnen om Sonen

6 Jesus Kristus är den som kom genom vatten och blod. Inte bara med vattnet, utan med vattnet och med blodet. Och det är Anden som vittnar eftersom Anden är sanningen. 7 För det är tre som vittnar: 8 Anden och vattnet och blodet, och dessa tre är ett. 9 Vi godtar människors vittnesbörd, men Guds är överlägset. För detta är Guds vittnesbörd: Han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare genom att inte tro på vittnesbördet som Gud avlagt om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

13 Jag har skrivit detta till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. 14 Och det här är den tillit vi har till honom: om vi ber om något efter hans vilja så lyssnar han på oss. 15 Och då vi vet att han lyssnar på oss vad vi än ber om, så vet vi att vi har det som vi bett honom om.

Förbön för syndare

16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte leder till döden, då ska han be och Gud ska ge honom liv. Detta avser dem som begår synd som inte leder till döden. Det finns synd som leder till döden, jag säger inte att man ska be för sådan. 17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte leder till döden.

Sammanfattning

18 Vi vet att ingen som är född av Gud lever i synd. Han som föddes av Gud bevarar honom, och den onde rör honom inte. 19 Vi vet att vi är från Gud, och hela världen befinner sig i den ondes våld. 20 Vi vet att Guds Son har kommit och skänkt oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och evigt liv. 21 Barn, håll er ifrån avgudarna.

Föregående     Nästa

5:1Jesus är Kristus, dvs den utlovade Messias och Guds Son (v. 5). Se även 2:22 med kommentar. den som är född, varje pånyttfödd kristen (4:21, Joh 3:3).

5:2utför hans bud, se kommentar till 2:3.

5:4besegrar världen, med alla dess falska läror (4:1), värderingar, frestelser och begär (2:15-17).

5:6genom vatten och blod, (även v. 8) avser sannolikt Jesu dop och Jesu död. Anden som vittnar, främst om att Jesus är Kristus (v. 1) och Guds Son (v. 5), jfr Joh 16:14-15.

5:14efter hans vilja, en bön som inte är i samklang med Guds vilja enligt Skrifterna kan inte ta bönesvar för givet (se t.ex. Jak 4:3).

5:15så vet vi att vi har det som vi bett honom om, tron får ta emot och tacka för bönesvar innan det ännu har manifesterats, jfr Mark 11:24, Jak 1:5-8.

5:16döden, avser dels tillståndet utanför Kristus (Ef 2:1) och dels ”den andra döden”, dvs eldsjön, Upp 20:14. Det finns synd som leder till döden, avser synden otro/förnekelse, dvs att inte ha Guds Son (v. 11-12), men även avfall (Hebr 6:4-6, 10:26-31), samt hädelse mot Anden (Matt 12:31-32 med kommentar).

5:16. ”Gud.” Alternativ översättning: han.

5:18. Han som föddes av Gud, avser både inkarnationen (Luk 1:35) och uppståndelsen (Kol 1:18). bevarar honom, jfr Joh 6:39, 10:28, 17:12. 

5:19hela världen befinner sig i den ondes våld, jfr 3:10 med kommentar. Se även Job 9:24, Luk 4:6, Joh 14:30, 16:11, Ef 2:1-2, Upp 12:9. Endast de troende som är i Kristus befinner sig utanför Satans globala herravälde, Apg 26:18, Kol 1:13.

5:20Han är den sanne Guden, avser Fadern och sannolikt också Sonen. De är båda ett (Joh 10:30). Se även Joh 1:1 med kommentar.

5:21avgudarna, avser bokstavliga avgudar (1 Kor 10:14), och mentala/andliga avgudar som t.ex. falska doktriner om Jesus Kristus (se 2:22-23, 4:2-3, 15), och girighetens avgud (Ef 5:5, Kol 3:5).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt