FÖRSTA JOHANNESBREVET

1   2   3   5

kapitel 4

Guds Ande och Antikrists ande

1 Älskade, tro inte alla andar. Pröva istället andarna om de kommer från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit som verklig människa är från Gud. 3 Men varje ande som inte bekänner Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. 4 Barn, ni är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än han som är i världen. 5 De är från världen och därför talar de likt världen, och världen lyssnar på dem. 6 Vi är från Gud. Den som känner Gud lyssnar på oss. Den som inte är från Gud lyssnar inte på oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Gud är kärlek

7 Älskade, vi ska älska varandra, för kärleken är från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8 Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek. 9 Så uppenbarades Guds kärlek i oss: Gud sände sin ende Son till världen för att vi ska leva genom honom. 10 Detta är kärleken: inte att vi älskade Gud utan att han älskade oss och sände sin Son som försoningsoffer för våra synder. 11 Älskade, har Gud älskat oss så, måste även vi älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek är fulländad i oss.

13 Att vi förblir i honom och han i oss, det vet vi eftersom han skänkt oss av sin Ande. 14 Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt Sonen som världens Frälsare. 15 Gud förblir i den som bekänner att Jesus är Guds Son, och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna och tror på den kärlek som Gud har i oss. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

17 Så är kärleken fulländad med oss: att vi kan ha frimodighet på domens dag. För sådan som Kristus är, sådana är också vi i denna världen. 18 Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fulländade kärleken kastar ut rädslan. För rädsla har med straff att göra och den som är rädd är inte fulländad i kärleken. 19 Vi älskar därför att han först älskade oss. 20 Om någon säger: ”Jag älskar Gud,” men hatar sin broder, då är han en lögnare. För den som inte älskar sin broder som han sett, kan inte älska Gud som han inte sett. 21 Och detta bud har vi från honom: den som älskar Gud ska också älska sin broder.

Föregående     Nästa

4:1. Bakom varje profet finns en aktivt verkande ande, antingen Guds Ande eller en demon. Pröva istället andarna, se kommentar till 1 Kor 12:10. många falska profeter, avser särskilt alla religioner, sekter och andliga rörelser som förmedlar falsk undervisning om Jesus Kristus (v. 2, 15, 2:22). Jfr Jesu varning, Matt 24:11, och apostlarnas varning, 1 Tim 4:1, 2 Petr 2:1.

4:2Jesus Kristus har kommit som verklig människa, Guds Son som i evighet var hos Fadern kom till jorden som sann människa (Jesus) och sann Gud (Kristus). Jfr Joh 1:14. Att han kom som verklig människa (i köttet = inkarnationen) betyder att han i allt delade våra levnadsvillkor. Men till skillnad från oss människor var han utan synd (se 3:5 med kommentar).

4:2. ”som verklig människa.” Alternativ översättning: i köttet.

4:3inte bekänner Jesus, så som beskrivs i v. 2, 15 och 2:22.

4:4har besegrat dem, alla andar som talar genom falska profeter. han som är i er, Gud (v. 12, 15, 3:24). han som är i världen, Antikrist och hans ande som är Satans språkrör (5:19).

4:5De är från världen, ett vanligt kännetecken på falska profeter är att de är omtyckta av världens människor som gärna lyssnar på dem. De är samma andas barn.

4:6. Ett vanligt kännetecken på äkta förkunnelse är att det ogillas av världens människor (jfr Joh 8:47, 10:26).

4:7vi ska älska varandra, här och i fortsättningen avses först och främst kärlek mellan trossyskon. Om kärlek, se kommentar till 1 Kor 13:4.

4:9-10, 14. sände sin ende Son sände sin Son … sänt Sonen, (jfr Joh 3:16) Jesus Kristus är Guds Son av evighet. Det har aldrig funnits en tid då Kristus inte varit Guds Son.

4:10. försoningsoffer, när Guds vrede blidkades i Kristus på korset gick ridån upp och Guds kärlek blev uppenbarad för världen. Se även 2:2 och Rom 3:25 med kommentarer.

4:14världens Frälsare, avser i objektiv mening hela mänskligheten, i dåtid och nutid och framtid. Frälsningen blir i subjektiv mening en verklighet för varje enskild människa i den stund hon tror och låter sig försonas, se t.ex. Joh 3:16, 2 Kor 5:19-20 med kommentarer. Se även kommentar till Joh 4:42.

4:15Jesus är Guds Son, en bekännelse som är likvärdig med bekännelsen ”Jesus är Kristus” (2:22). Sannolikt förnekade en del falska profeter att Jesus var Guds Son (vilket får som naturlig följd att han inte heller kan vara ”världens Frälsare”, v. 14).

4:17sådan som Kristus är, sådana är också vi i denna världen, detta eftersom den troende är i Kristus (jfr Rom 1:17, Ef 1:4 med kommentarer). Gud ser därmed inte vår smuts och orenhet och synd, utan när han ser på oss ser han endast Kristi helighet och rättfärdighet.

4:18kärleken, till Gud och nästan. kastar ut rädslan, för att straffas med helvetet på domens dag, v. 17. Jfr Rom 8:1, 15.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt