FÖRSTA THESSALONIKERBREVET

Introduktion

2   3   4   5

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, Silvanus och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som är i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och fred till er.

Församlingens tro

2 Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. 3 Inför vår Gud och Fader tänker vi oavbrutet på vad ni uträttar i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. 4 Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda av Gud. 5 För vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och i den helige Ande och i full visshet. Ni vet hur vi uppträdde ibland er för er skull. 6 Och ni blev efterföljare till oss och Herren, då ni under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. 7 Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. 8 För ni har fått Herrens ord att höras inte bara i Makedonien och Achaia, utan överallt har er tro på Gud spridits, så att vi inte behöver säga något. 9 Folk berättar nämligen själva om hur vi välkomnades av er, och hur ni omvände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden 10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud reste upp från de döda – Jesus, som räddar oss från den kommande vreden.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Omkring år 50 e.Kr. från Korinth. Introduktion.

1:1Paulus, se kommentar till Rom 1:1. Silvanus, (även kallad Silas) omnämns flera gånger i Apg 15-18, samt i 2 Kor 1:19, 2 Thess 1:1, 1 Petr 5:12. Timotheos, se kommentar till Rom 16:21. församlingen, se kommentar till 1 Kor 1:2. Thessalonike, staden låg i nutida norra Grekland vid Egeiska havets nordvästra vik. Nåd och fred, se kommentar till Rom 1:7.

1:3tronkärlekenhoppet, en trio i den kristna läran som ofta återkommer i Paulus undervisning (5:8, Rom 5:1-5, 1 Kor 13:13, Gal 5:5-6, Ef 4:2-5, Kol 1:4-5).

1:4utvalda, se kommentar till Ef 1:4.

1:7Makedonien och Achaia, två romerska provinser, i norra respektive södra Grekland.

1:9omvände er från avgudarna, vilket betyder att brevets mottagare sannolikt var troende icke-judar (med vissa undantag, Apg 17:1-4).

1:10vänta på hans Son, Kristi återkomst nämns ofta i brevet, 2:19, 3:13, 4:15-17, 5:2, 23. den kommande vreden, det finns en ständigt närvarande vrede (2:16, Joh 3:36, Rom 1:18), men här avses dels den sista tiden i mänsklighetens historia (Upp 15:6-16:21) och framför allt domens dag då Guds vrede för evigt ska drabba de förtappade (Upp 20:11-15, 21:8).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt