FÖRSTA THESSALONIKERBREVET

1   2   4   5

kapitel 3

Timotheos sänds och återvänder med goda nyheter

1 Då vi alltså inte kunde stå ut längre beslöt vi att ensamma stanna kvar i Athen. 2 Och vi sände Timotheos, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, för att styrka och uppmuntra er i tron 3 så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. För ni vet själva att vi är bestämda för sådana. 4 Redan när vi var hos er sa vi på förhand till er att vi skulle få lida. Och så blev det också som ni vet. 5 Av den anledningen, när jag inte kunde stå ut längre, sände jag bud för att få besked om er tro. Kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves?

6 Men nu har Timotheos återkommit från er och berättat för oss goda nyheter om er tro och kärlek. Och han sa att ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. 7 Bröder, därför har ni genom er tro blivit oss till tröst mitt i alla våra svårigheter och lidanden. 8 För nu lever vi, om ni står stadigt i Herren. 9 Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje vi har inför vår Gud på grund av er? 10 Natt och dag ber vi enträget om att få återse er och fullborda det som brister i er tro.

11 Vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus ska bereda vår väg till er. 12 Och Herren ska låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, så som vår kärlek till er. 13 Då ska era hjärtan bli styrkta, fulländade och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen.

Föregående     Nästa

3:1Då vi alltså inte kunde stå ut längre, återknyter till 2:17.

3:2Timotheos, se kommentar till Rom 16:21. Guds medarbetare, Herren kallade Timotheos och utrustade honom för att han skulle tjäna Gud i Thessalonike och på så sätt bli Hans medarbetare i den staden.

3:3vi är bestämda för sådana, Gud har förutbestämt att kristna ska få möta svårigheter och lidanden av olika slag (v. 4, 7). Lidanden kan därför av troende rent generellt betraktas som ett slags tecken på att man tillhör Guds utvalda. Se även kommentarer till Apg 14:22, 1 Petr 4:19.

3:4så blev det också, Apg 17:5-9.

3:5frestaren, Satan som är besegrad och avväpnad genom Kristi kors och blod tillåts fortfarande att fresta, skrämma och attackera kristna och försöka leda dem vilse (Luk 22:31, 1 Kor 7:5, 2 Kor 11:13-15, Ef 6:12, 16, 1 Petr 5:8-9).

3:13alla sina heliga, avser sannolikt änglar (Matt 13:41, 16:27, 25:31, Mark 8:38, Luk 9:26, 2 Thess 1:7).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt