FÖRSTA THESSALONIKERBREVET

1   2   3   5

kapitel 4

Ett liv i helgelse

1 För övrigt, bröder, ni har fått lära av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att ni överflödar i detta. 2 För ni vet vilka föreskrifter vi gav er genom Herren Jesus. 3 Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni tar avstånd från otukt, 4 och att ni alla lär er att kontrollera er egen kropp i helighet och ära, 5 inte i liderliga begär som hos hednafolken som inte känner Gud. 6 Ingen får kränka eller utnyttja sin broder i denna sak, för Herren är en hämnare över allt sådant. Det har vi även tidigare sagt er och varnat för. 7 Gud har nämligen inte kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse. 8 Den som därför förkastar detta förkastar inte en människa utan Gud, som ger er sin helige Ande.

9 Vad gäller den ömsesidiga kärleken har ni inte behov av att någon skriver till er, eftersom ni själva är lärda av Gud att älska varandra. 10 För kärlek visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, överflöda i kärleken. 11 Och var angelägna om att leva lugnt och stilla, sköta ert och arbeta med era egna händer så som vi påbjudit er. 12 Lev så och ni vinner aktning hos dem utanför, och lider inte brist på något.

Herren kommer

13 Bröder, vi vill att ni ska veta vad som gäller angående dem som insomnat, så att ni inte sörjer likt de andra som saknar hopp. 14 För då vi tror att Jesus dog och uppstod, så tror vi också att Gud genom Jesus ska föra fram de insomnade med honom. 15 Vi säger er följande enligt ett budskap från Herren: vi som lever och är kvar tills Herren kommer har alls inget företräde framför de insomnade. 16 För Herren själv ska stiga ner från himlen vid ett kommandorop, vid en ärkeängels röst och vid ljudet av Guds trumpet. Och de döda i Kristus ska uppstå först. 17 Sedan ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara med Herren. 18 Trösta nu varandra med dessa ord.

Föregående     Nästa

4:3helgas, innebär att låta sig avskiljas för Gud (Rom 12:1) och aktivt ta avstånd från allt som kan förorena kropp, själ och ande (jfr 2 Kor 7:1, Rom 6:19). Se även kommentar till 1 Thess 5:23. otukt, avser i Bibeln all slags otillåten (enligt Guds lag) sexuell aktivitet, som t.ex. incest (3 Mos 18:17, 20:14), prostitution (3 Mos 19:29), tidelag (3 Mos 18:23), homosex (3 Mos 18:22), utomäktenskapligt sex.

4:4-5kontrollera er egen kropp (v. 4), avser sannolikt könet. Verserna uppmanar till avståndstagande från otukt, se kommentar till v. 3, och möjligen också från masturbation (jfr 3 Mos 15:16-17, 5 Mos 23:10).

4:6Ingen får kränka eller utnyttja sin broder i denna sak, avser den som på något sätt sexuellt förför eller utnyttjar ett trossyskon.

4:8som ger er sin helige Ande, en kristen kan bedröva eller släcka Anden genom ett oheligt liv (5:19, Ef 4:30).

4:10Makedonien, en romersk provins som låg i nutida norra Grekland.

4:11. Paulus ska strax undervisa om Jesu återkomst (v. 13-18), men innan det påpekar han två saker som gäller rent allmänt. Sanningen om Kristi ankomst får inte leda till att vi överger våra samhällsplikter som att arbeta för vårt livsuppehälle. Inte heller får det leda till en uppjagad attityd. Utan i stilla förtröstan ska vi arbeta och leva lugnt och stilla. Jfr 2 Thess 3:7-10.

4:13insomnat, ett bildligt uttryck som klargör att den människa som är död egentligen är lika levande som den som sover. Hon befinner sig bara i ett annat tillstånd. I detta nya (dödens) tillstånd är hon vid fullt medvetande och kan känna och uppleva saker (jfr Luk 16:19-31). sörjer likt de andra som saknar hopp, saknadens sorg är naturlig för en kristen när en anhörig eller vän insomnar (jfr Joh 11:35, Apg 8:2, Fil 2:27), men det är inte samma slags sorg som hos icke-troende eftersom de inte har tro på en evig himmel.

4:16vid ett kommandorop, vid en ärkeängels röst och vid ljudet av Guds trumpet, det betonas att Kristi ankomst kommer att bli hörbart uppmärksammat av människorna på jorden. Även synliga manifestationer ska inträffa (Matt 24:27, 30-31, Upp 1:7). Bibeln namnger endast en ärkeängel, Mikael (Dan 10:13, 21, 12:1, Judas v. 9, Upp 12:7). de döda i Kristus, de som dött i tron på Jesus Kristus.

4:17. Vid Kristi ankomst ska de kristna som lever på jorden tillsammans med alla insomnade troende möta Herren samtidigt.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt