FÖRSTA THESSALONIKERBREVET

1   3   4   5

kapitel 2

Paulus tjänst i Thessalonike

1 För ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er var inte förgäves. 2 Som ni vet hade vi tidigare plågats och skymfats i Filippi. Men vår Gud gav oss frimodighet att tala Guds evangelium till er trots hårt motstånd. 3 För vår uppmaning utgår inte från villfarelse eller orena motiv eller falskhet. 4 Tvärtom, vi talar därför att Gud har godtagit att vi ska anförtros evangeliet. Inte för att behaga människor utan Gud, som prövar våra hjärtan. 5 För som ni vet har vi aldrig uppträtt med smickrande tal eller under förtäckt girighet. Gud är vårt vittne. 6 Vi har inte sökt ära av människor, vare sig av er eller av andra, 7 även om vi kunde ha gjort anspråk som Kristi apostlar. Istället uppträdde vi som små barn ibland er. Likt en vårdande mor som ömt sköter om sina barn, 8 så mycket tyckte vi om er. Vi ville ge er inte bara Guds evangelium utan också våra liv. Så kära hade ni blivit för oss. 9 Bröder, ni minns ju vår möda och vårt slit. Vi arbetade natt och dag för att inte bli en belastning för er när vi förkunnade Guds evangelium för er. 10 Ni och Gud kan vittna om hur heligt och rättfärdigt och oklanderligt vi uppträdde ibland er som tror. 11 Ni vet hur vi, som en far mot sina barn, förmanade och uppmuntrade var och en av er. 12 Vi vädjade till er att leva ett liv värdigt den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet.

13 Därför tackar vi oavbrutet Gud för att ni tog emot Guds ord som ni hörde från oss. Ni mottog det inte som människors ord utan som vad det verkligen är – Guds ord. Detta ord är också aktivt i er som tror. 14 För ni, bröder, har blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen, de som är i Kristus Jesus. För ni har lidit detsamma av era landsmän som de har lidit av judarna, 15 som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har fördrivit oss. De behagar inte Gud och är fiender till mänskligheten, 16 eftersom de hindrar oss att tala till hednafolken så att de kan bli frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Vredesdomen kom över dem till slut.

17 Bröder, då vi nu en kort tid har blivit som föräldralösa efter att ha skilts från er – till kroppen men inte till hjärtat – hur starkt har vi inte längtat efter att få se er igen. 18 Vi har verkligen velat komma till er – jag, Paulus, flera gånger – men Satan har hindrat oss. 19 För vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer? Är det inte ni? 20 Jo, ni är vår ära och vår glädje.

Föregående     Nästa

2:1vårt besök hos er, Apg 17:1.

2:2plågats och skymfats i Filippi, Apg 16:19-24.

2:7vi kunde ha gjort anspråk, se 1 Kor 9:3-14. apostlar, inkluderar möjligen Silvanus och Timotheos (1:1). uppträdde vi som små barn, ödmjukt (jfr Matt 18:3-4).

2:9Vi arbetade natt och dag, Paulus var tälttillverkare (Apg 18:3).

2:13Guds ord, Paulus hade mottagit det budskap han förkunnade som uppenbarelser från Gud (Apg 22:14, 1 Kor 11:23, 15:3, 2 Kor 12:1, Gal 1:11-12), och därför var det Guds ord han förmedlade och som han sedan lät nedteckna i de tretton brev i NT som är författade av honom. aktivt i er som tror, den som i tro läser och studerar Bibelns skrifter får del inte bara av budskap och läror, utan också av Guds aktiva och verkande kraft genom Anden (jfr Hebr 4:12, Upp 1:3).

2:14församlingar i Judeen, kristna lokala församlingar i och omkring Jerusalem, men det kan här också avse hela Israel. ni har lidit detsamma av era landsmän, man hade bl.a. blivit ansatta av hedningar som judar hade uppeggat (Apg 17:5-9). som de har lidit av judarna, som församlingarna i Judeen hade fått utstå (Apg 8:1).

2:15och profeterna, judarna hade under hela sin historia förföljt och dödat Guds utsända profeter (1 Kung 19:10, 2 Krön 36:16, Jer 2:30, Matt 23:29-36, Apg 7:52). De behagar inte Gud och är fiender till mänskligheten, avser främst de judar som försöker förhindra evangeliets spridning (v. 16).

2:16Så fyller de ständigt sina synders mått. Jfr Jesu ord mot de skriftlärda och fariseerna, Matt 23:32. Vredesdomen kom över dem till slut, vilket främst visar sig i att Gud har gett dem förhärdade hjärtan (Matt 13:14-15, Joh 12:37-40, Apg 28:26-28), men det inkluderar även andra straffdomar.

2:17skilts från er, Apg 17:10.

2:18Satan har hindrat oss, ibland använder Gud Satan för att leda sina utvalda på rätta vägar. Ibland är det den helige Ande/Jesu Ande som leder (Apg 16:6-7). Exemplen visar att vår vilja och våra planer inte alltid är det bästa för oss och för andra. Herren kan då använda till och med Satan som redskap för att Guds vilja ska ske med oss.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt