TREDJE JOHANNESBREVET

Introduktion
Hälsning

1 Från den Äldste. Till den älskade Gaius, som jag i sanning älskar. 2 Älskade, jag ber att allt ska gå dig väl och att du får vara frisk, liksom allt är väl med din själ. 3 Jag blev överlycklig när bröder kom och vittnade om sanningen hos dig, hur du lever i sanningen. 4 Inget gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen.

Goda och dåliga exempel

5 Älskade, du visar dig lojal i allt du gör för bröderna, även fast de är främlingar. 6 De har vittnat inför församlingen om din kärlek. Du gör väl om du hjälper dem vidare på ett sätt som är Gud värdigt. 7 För de har rest ut för Namnets skull och tar inte emot något från hednafolken. 8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana män, så att vi blir medarbetare till sanningen.

9 Jag skrev några ord till församlingen. Men Diotrefes som älskar att styra och ställa bland dem vill inte veta av oss. 10 Om jag kommer ska jag därför ta upp vad han gör, hur han pratar illvilligt nonsens om oss. Och inte nog med det, han vägrar ta emot bröderna och hindrar dem som vill göra det och stöter ut dem ur församlingsgemenskapen.

11 Älskade, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör gott är av Gud. Den som lever i ondska har inte sett Gud. 12 Demetrios talar alla gott om, det gör även sanningen själv. Också vi kan intyga det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutande ord

13 Jag har mycket att skriva till dig, men jag vill inte använda bläck och penna. 14 Men jag hoppas snart få träffa dig så att vi kan talas vid ansikte mot ansikte. 15 Jag önskar dig frid. Vännerna hälsar till dig. Hälsa vännerna vid namn.

Föregående     Nästa

Författare: Sannolikt aposteln Johannes. Se även inledningskommentar till Johannesevangeliet. Brevets datering: 80- eller 90-talet e.Kr. Introduktion.

1den Äldste, en titel som Johannes tillämpade på sig själv och som syftar både på att han var församlingsledare (Tit 1:5, 7) och att han nu var en mycket gammal och ryktbar apostel. Gaius, ett mycket vanligt namn i det romerska riket och avser sannolikt inte någon av de andra i NT med det namnet.

2. Johannes uppriktiga bön om välgång och hälsa för Gaius var i enlighet med hur man den tiden vanligtvis inledde personliga brev. liksom allt är väl med din själ, eftersom Gaius var en kristen (jfr 1 Petr 2:25).

4mina barn, avser dem som Johannes hade lett till tro, men även rent allmänt alla troende som han i egenskap av apostel var Äldste för.

5bröderna, Gaius hade välkomnat och tagit om hand kringresande förkunnare/missionärer.

7för Namnets skull, avser sannolikt Kristus (Apg 5:41).

8vår plikt att sörja för sådana män, jfr 1 Kor 9:14, Luk 10:7, 1 Tim 5:17-18.

9Diotrefes, en man som hade starkt inflytande över församlingen och som av någon anledning inte kunde acceptera aposteln Johannes eller Gaius eller ”bröderna” (v. 10).

10han vägrar ta emot bröderna, dvs förkunnare/missionärer som kom från Johannes.

12Demetrios, möjligen den som levererade detta brev till Gaius.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt