FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET

1   2   3   4   6

kapitel 5

1 Läxa inte upp en äldre man. Tala milt till honom som till en far, till yngre män som till bröder, 2 till äldre kvinnor som till mödrar, till yngre kvinnor som till systrar, i all renhet.

Änkors ställning

3 Hedra änkor som verkligen är det. 4 Men om en änka har barn eller barnbarn är det främst de som ska handla gudfruktigt gentemot sin egen familj och kompensera sina föräldrar, för så vill Gud ha det. 5 Den som verkligen är änka och ensamstående sätter sitt hopp till Gud och upphör inte att be och anropa natt och dag. 6 Men den som lever i vällust är levande död. 7 Och det här ska du inskärpa, så att ingen kan klandra dem. 8 Men om någon inte tar hand om sina anhöriga och särskilt sin egen familj, då har en sådan förnekat tron och är värre än en otroende.

9 En änka kan registreras om hon är minst sextio år, har varit trogen sin man, 10 varit omvittnad för goda gärningar, har uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande, varit angelägen att på alla sätt göra gott.

11 Men yngre änkor ska du inte uppteckna. För när åtrån drar dem bort från Kristus vill de gifta sig 12 och blir då fördömda eftersom de har övergett sin första tro. 13 Dessutom lär de sig att vara lata och att ränna omkring i husen. Och inte bara lata, utan också att skvallra och lägga sig i och prata om opassande ting. 14 Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger fienden något tillfälle till hån. 15 För redan har några avvikit och följt Satan. 16 Om en troende kvinna har änkor hos sig ska hon ta sig an dem och inte betunga församlingen, som ska sörja för dem som verkligen är änkor.

Regler för församlingens liv

17 Äldste som sköter sin ledaruppgift väl förtjänar dubbel heder, särskilt dem som arbetar med ordet och undervisningen. 18 För Skriften säger: Sätt inte munkorg på oxen som tröskar, och: Arbetaren är värd sin lön. 19 Acceptera inte en anklagelse mot någon av de äldste utan två eller tre vittnen. 20 Dem som lever i synd ska du tillrättavisa inför alla, för att också andra ska frukta.

21 Jag påbjuder dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan fördomar och utan partiskhet. 22 Förhasta dig inte med handpåläggning. Och gör dig inte heller delaktig i andras synder, håll dig själv ren. 23 Drick inte längre bara vatten, utan ta dig lite vin för din mage och för att du så ofta är sjuk.

24 Vissa människors synder är uppenbara och går i förväg fram till dom. Men andras synder kommer fram senare. 25 På samma sätt är de goda gärningarna uppenbara, och de som inte är det kan inte förbli dolda.

Föregående     Nästa

5:3Hedra änkor, änkor den tiden var ofta utan skyddsnät, utelämnade, sårbara och fattiga. Jfr Apg 6:1.

5:4kompensera sina föräldrar, socialt och ekonomiskt.

5:5. Hanna i Luk 2:37 utgör ett exempel på en sådan änka.

5:9En änka kan registreras, och därmed hamna i församlingens register för de änkor som skulle få del av församlingens särskilda (ekonomiska) omsorg.

5:11när åtrån drar dem bort från Kristus vill de gifta sig, underförstått med en icke-troende (rent allmänt anser Paulus att de bör gifta sig, se v. 14). Se även v. 12 med kommentar.

5:12övergett sin första tro, betyder möjligen att de övergett sin tro på Kristus och anammat den tro som deras nya män har.

5:14gifter sig, föder barn, sköter hemmet, jfr 2:15 och Tit 2:4-5 med kommentarer. inte ger fienden något tillfälle till hån, vilket kunde inträffa om kvinnor skulle avfalla och bete sig allmänt illa (v. 11-13). Då kunde Satan få möjlighet att genom illvilliga människor (judar och hedningar) håna och smäda församlingen och den kristna tron.

5:15följt Satan, jfr 2:14, 4:1-2. Paulus hade kännedom om yngre änkor som avfallit från tron. Varje människa följer – omedvetet eller medvetet – antingen Gud eller Satan (se Matt 12:30, 13:38, Apg 26:18, 2 Kor 4:4, Ef 2:2, Kol 1:13 med kommentarer).

5:17Äldste, se kommentar till 3:1.

5:18Skriften säger, avser även citatet från Jesus och betyder därmed att Lukasevangeliet likställs med GT som helig Skrift. Se även kommentar till 1 Kor 9:9-10.

5:18. 5 Mos 25:4, Luk 10:7.

5:20Dem som lever i synd, avser här främst de äldste (v. 17). tillrättavisa inför alla, om en församlingsledare lever i synd så  behöver han offentligt tillrättavisas inför hela församlingen. för att också andra ska frukta, avser i första hand de äldste (v. 17), men indirekt hela församlingen. Att vara församlingsledare får inte innebära att man lever i en skyddad zon och går fri från granskning och församlingsdisciplin (se även 1 Kor 5:12 med kommentar).

5:22Förhasta dig inte med handpåläggning. Detta betyder sannolikt att man inte ska hasta fram ordination av äldste/församlingsledare, utan först bör en tids utvärdering ske. gör dig inte heller delaktig i andras synder, har en allmän tillämpning men handlar också om att man inte ska ordinera tvivelaktiga karaktärer till att bli äldste/församlingsledare.

5:23. Att Paulus andlige son och medarbetare Timotheos ofta var sjuk fick inte Paulus att pådyvla honom någon slags förvänd trosundervisning utan han hänvisade till enklaste form av dåtida ”medicinering.” Det var inte ovanligt att medarbetare till Paulus var sjuka, jfr Fil 2:26-27, 2 Tim 4:20. Även Paulus led av sjukdom, Gal 4:13-14.

5:24. Hos en del människor är synderna uppenbara för alla. Det kan t.ex. röra sig om våldsamhet eller äktenskapsbrott. Hos andra är synderna dolda. Det kan t.ex. röra sig om onda motiv och dolt hat. Också detta är en orsak till att inte förhasta sig med ordination (v. 22).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt