FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET

1   2   3   5   6

kapitel 4

Förutsägelse om avfall

1 Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa vilseledande andar och demoners undervisning. 2 Det sker genom hycklande lögnförkunnare vars samveten är bortbrända. 3 De förbjuder folk att gifta sig och kräver att man avstår från mat som Gud skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. 4 Allt som Gud har skapat är nämligen gott, och inget är förkastligt som tas emot med tacksägelse, 5 eftersom det helgas genom Guds ord och bön.

Instruktioner till Timotheos

6 När du meddelar bröderna detta tjänar du Kristus Jesus väl, styrkt av trons ord och den goda undervisning som du noga har följt. 7 Men gummors vanhelgande myter ska du ta avstånd ifrån. Öva dig istället i gudsfruktan. 8 För kroppslig träning har begränsat värde, men gudsfruktan har obegränsat värde med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. 9 Det är ett trovärdigt ord som förtjänar fullt erkännande. 10 Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är alla människors Frälsare, främst för dem som tror. 11 Detta ska du inskärpa och undervisa om.

12 Låt ingen förakta dig för att du är ung. Var istället ett föredöme för de troende i ord och handling, i kärlek, tro och renhet. 13 Se till att föreläsa ur Skriften, förmana, trösta och undervisa till dess jag kommer. 14 Ta vara på den andliga gåvan i dig. Den som skänktes dig genom en profetia när de äldste lade händerna på dig. 15 Tänk innerligt på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. 16 Ge akt på dig själv och din undervisning. Fortsätt så, för gör du det ska du frälsa både dig själv och dem som lyssnar på dig.

Föregående     Nästa

4:1de sista tiderna, se kommentar till Apg 2:17. vilseledande andar och demoners undervisning, onda andar som verkar genom irrlärare (v. 2-3).

4:2samveten är bortbrända, utan medkänsla kan de förtrycka och skada människor. De uppträder som psykopater.

4:3förbjuder folk att gifta sig och kräver att man avstår från mat, Paulus behandlar sådana vanföreställningar även i andra brev (Rom 14, 1 Kor 7:1-10:33, Kol 2:16-23).

4:4Allt som Gud har skapat är nämligen gott, jfr Mark 7:19, Kol 2:16.

4:5Guds ord, möjligen avses 1 Mos 1:29, 9:2-3, eller att någon bibeltext läses i samband med måltid. bön, se kommentar till Matt 14:19.

4:6detta, det som Paulus hittills skrivit om. trons ord, allt som hör till den kristna tron, både teologi (läran) och etik (livsföringen).

4:7gummors vanhelgande myter, judiska legender, gnostiska tankegångar och allmänt Kristusfrånvända vanföreställningar.

4:8. Med evigheten i beaktande har kroppslig träning ett mindre värde än träning i gudsfruktan.

4:10den levande Guden som är alla människors Frälsare, detta är en objektiv verklighet. Men människan måste på ett subjektivt plan låta sig försonas för att frälsningen ska bli verklighet i hennes liv. Intill dess befinner hon sig under Guds vrede (Joh 3:36). Se även 2:4 och 2 Kor 5:19-20 med kommentarer.

4:14. Jfr 1:18, 2 Tim 1:6. de äldste, församlingsledarna (se 3:1 med kommentar).

4:16frälsa dig själv, se kommentar till 1 Thess 5:9.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt