JAKOBSBREVET

1   2   4   5

kapitel 3

Den giftiga tungan

1 Mina bröder, låt bara några bli lärare. Ni vet att vi ska få en mer omfattande dom. 2 För alla begår vi många misstag. Om någon inte begår misstag i sitt tal är han fullkomlig och förmår tygla hela sin kropp. 3 Om vi lägger betsel i hästens mun för att den ska lyda oss styr vi även hela djuret. 4 Tänk även på skeppen. De är stora och drivs av hårda vindar, ändå styrs de av ett litet roder dit rorsmannen vill. 5 Likaså tungan. En liten lem, men skryter över mycket. Tänk på att minsta eld kan sätta en stor skog i brand! 6 Och tungan är en eld. Som en värld av orättfärdighet är tungan bland våra lemmar. Den förorenar hela kroppen och sätter tillvarons hjul i brand och är antänd av helvetet. 7 För all natur: fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och havsdjur, kan tämjas och har blivit tämjda av människonaturen. 8 Men tungan kan ingen människa tämja. Den är rastlös och ond och full av dödligt gift. 9 Med den lovprisar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Mina bröder, så får det inte vara. 11 Från ett källsprång kan väl inte flöda både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, kan ett fikonträd bära oliver, eller en vinstock fikon? Lika lite kan en salt källa ge sött vatten.

Visdomen från ovan

13 Finns någon vis och förståndig hos er? Då ska han genom god livsföring låta sina handlingar tala med visdomens ödmjukhet. 14 Men om ert hjärta rymmer bitter avund och själviskhet ska ni inte skryta och ljuga mot sanningen. 15 Den visdomen kommer inte från ovan utan är jordisk, sekulär, demonisk. 16 För där det finns avund och själviskhet finns det också oordning och allt möjligt ont. 17 Men visdomen från ovan är framför allt ren, dessutom fredlig, försonlig, tillmötesgående, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. 18 Och rättfärdighetens frukt utsås i harmoni av dem som främjar harmoni.

Föregående     Nästa

3:1bröder, låt bara några, i Guds församling får inga kvinnor undervisa (1 Tim 2:12). Inte heller män, förutom några få utvalda. lärare, Apg 13:1, Rom 12:7, 1 Kor 12:28-29, Ef 4:11. en mer omfattande dom, de män som Gud gett uppdraget att vara lärare kommer vid domen att bedömas särskilt noggrant, detta eftersom deras påverkan på människors liv oftast är stort och därmed även deras ansvar.

3:2förmår tygla hela sin kropp, klarar man av att tygla tungan som är den svåraste delen av kroppen att tygla, då klarar man också av att tygla allt annat. Det är underförstått att ingen förmår att helt tygla sin tunga. Jfr Rom 3:13-14.

3:6sätter tillvarons hjul i brand, tungan medverkar till att göra livet till en enda lång pina för en själv och för omgivningen. tungan är antänd av helvetet, anspelar här på djävulens påverkan och medverkan i allt det onda och destruktiva som bolmar ur människornas munnar. Tungans missbruk inkluderar bl.a. smädelse (2:7), förbannelser (3:9), förtal (4:11), skryt och skrävel (4:16), lögner (Matt 5:37, Ef 4:25), falska vittnesbörd (Matt 19:18), elaka personangrepp (Matt 5:22), osunda ord (Ef 4:29), tanklösa ord (Matt 12:36).

3:8-10. En kristen bör varje morgon be som David: ”Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.” Ps 141:3. Se även Ps 34:14, 39:2, Ords 13:3, 21:23, Matt 12:36. människorna som är skapade till Guds avbild, se 1 Mos 1:26-27, 9:6. Paulus utlägger detta mer utförligt i 1 Kor 11:7-9.

3:13vis och förståndig, visdom och förstånd handlar inte i NT om intelligens utan om god och gudfruktig livsföring (v. 17-18).

3:18dem som främjar harmoni, se Matt 5:9 med kommentar.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt