JAKOBSBREVET

1   2   3   5

kapitel 4

Varning för vänskap med världen

1 Varifrån kommer konflikter och bråk ibland er? Är det inte från lustarna som för krig i era kroppar? 2 Ni åtrår men får inget, därför mördar ni. Ni avundas men uppnår inget, därför har ni bråk och konflikter. Ni har inget eftersom ni inte ber. 3 Ni ber men får inget eftersom ni ber galet, för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen innebär fiendskap med Gud? Den som därför vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller tror ni det är grundlöst det Skriften säger: ˮDen ande som Gud låtit bo i oss har en avundsjuk åtrå?ˮ 6 Men större är den nåd han ger. Därför heter det: Gud är de högmodigas motståndare, men de ödmjuka skänker han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Gör motstånd mot djävulen och han ska fly ifrån er. 8 Närma er Gud och han ska närma sig er. Rengör era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni med kluvna själar. 9 Var bedrövade, sörj och gråt! Byt ut skrattet till sorg, och glädjen till dysterhet. 10 Ödmjuka er inför Herren, och han ska upphöja er.

Varning för förtal

11 Bröder, förtala inte varandra. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens utförare utan dess domare. 12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan frälsa och fördärva. Men vem är du som dömer din nästa?

Varning för skryt

13 Lyssna nu, ni som säger: ˮI dag eller i morgon ska vi resa till den eller den staden och stanna där ett år och göra lönsamma affärer.ˮ 14 Ni vet ingenting om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rökpuff som syns ett ögonblick och sedan försvinner. 15 Istället borde ni säga: ˮOm Herren vill och vi får leva ska vi göra det eller det.ˮ 16 Men nu skryter och skrävlar ni. Allt sådant skryt är ont. 17 Den som alltså vet hur man handlar rätt, men inte gör det, begår en synd.

Föregående     Nästa

4:1konflikter och bråk, jfr 1 Kor 1:10-12, 3:3, 6:1-8. lustarna som för krig i era kroppar, jfr 1:14, Rom 7:14-24, Gal 5:17, 1 Petr 2:11.

4:2därför mördar ni, jfr 1 Petr 4:15. Det är möjligt att några i församlingen verkligen hade mördat, alternativt är mörda här synonymt med hat mot nästan (1 Joh 3:15).

4:3för att slösa bort allt på njutningar, man bad sannolikt bl.a. om ekonomisk framgång utifrån själviska motiv (jfr v. 13, 5:1-5, och 1 Tim 6:5-10 med kommentarer).

4:4Ni otrogna, deras själviska och världsliga liv innebar otrohet mot Gud. vänskap med världen, jfr 1 Joh 2:15-17 med kommentar. Guds fiende, kristna kan leva så sekulärt och världstillvänt att det riskerar att väcka Guds vrede.

4:5Den ande som Gud låtit bo i oss har en avundsjuk åtrå. Orden får sin förklaring av v. 1-3. Människans innersta, hennes ande, har blivit sjuk av själviska lustar. Jfr 2 Kor 7:1.

4:5. (1 Mos 4:7.)

4:5. ”Den ande som Gud låtit bo i oss har en avundsjuk åtrå.” Alternativ översättning: Gud åtrår avundsjukt den Ande han låtit bo i oss. Eller: Gud åtrår avundsjukt den ande han låtit bo i oss. Eller: Den Ande som Gud låtit bo i oss längtar avundsjukt.

4:6större är den nåd han ger, Guds nåd är större än människans syndiga väsen.

4:6. Ords 3:34.

4:8kluvna själar, kluvna mellan att vara världens vän och Guds vän (v. 4-5).

4:9. De levde sorglöst i sitt yttre välstånd utan insikt om sitt eget inre syndafördärv. De var glada i en tid då de borde sörja över sin andliga fattigdom. Jfr Upp 3:17.

4:11förtala inte varandra, att förtala är att tala illa eller ofördelaktigt om någon som inte är närvarande. förtalar och dömer lagen, och trotsar därmed Gud som gett oss en lag som förbjuder förtal, 2 Mos 20:16, 3 Mos 19:16, Ps 50:19-21, Jer 6:28.

4:12vem är du som dömer din nästa, betyder här att tala illa om och förtala sina trossyskon, v. 11. Om dömande mellan trossyskon rent allmänt, se kommentar till Matt 7:1-5.

4:13göra lönsamma affärer, Jakob citerar sannolikt kristna som hade en världslig och självisk attityd (se v. 3-4, 9).

4:14Ni vet ingenting om morgondagen. De hade inte psalmistens gudsfruktan och visdom, se Ps 39:5-7, 89:48, 90:12, 119:84.

4:15Om Herren vill, orden uttrycker en grundläggande och ödmjuk inställning hos en kristen, jfr Matt 6:10, 26:39-44, Apg 18:21, Rom 1:10, 1 Kor 4:19, 16:7. och vi får leva, eftersom vårt nästa hjärtslag är beroende av Guds nåd ska vi alltid underordna oss Guds vilja i vårt liv.

4:17men inte gör det, att begå onda handlingar är synd, men lika syndigt kan likgiltighet vara, att underlåta att göra det goda och rätta.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt