FÖRSTA PETRUSBREVET

1   2   3   5

kapitel 4

Att följa Guds vilja

1 Då nu Kristus har lidit i sin kropp ska även ni beväpna er med samma inställning. För den som har lidit i sin kropp har slutat synda. 2 Han kommer resten av tiden här i sin kropp inte att följa mänskliga lustar utan Guds vilja. 3 För det är nog nu med den tid ni levt som hednafolken vill, i liderligheter, lustar, fylleri, supfestande, dryckeslag, vidrig avgudadyrkan. 4 Därför häpnar de och skymfar er när ni inte längre rusar ner med dem i samma flod av utsvävningar. 5 De ska stå till svars inför honom som står redo att döma levande och döda. 6 Av följande skäl förkunnades nämligen evangeliet också för dem som nu är döda: även om de dömdes kroppsligen likt alla människor, så skulle de få leva andligen likt Gud.

7 Slutet på allting är nära. Var därför omdömesgilla och sansade så att ni kan be. 8 Framför allt ska ni älska varandra innerligt, eftersom kärleken övertäcker många synder. 9 Var gästfria mot varandra utan att muttra. 10 Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd ska ni tjäna varandra, var och en med den nådegåva han fått. 11 Den som talar ska tala Guds ord. Den som tjänar ska tjäna med den styrka som Gud ger. Detta för att Gud i allt ska bli förhärligad genom Jesus Kristus. Äran och makten är hans i evigheters evighet. Amen.

Att lida som kristen

12 Älskade, förvånas inte över det eldprov ni genomgår, som om något oväntat hände er. 13 Gläd er istället över att ni får dela Kristi lidanden, så att även ni kan jubla av glädje när hans härlighet uppenbaras. 14 Ni är saliga om ni hånas i Kristi namn, eftersom härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Se till att ingen av er får lida som mördare eller tjuv eller kriminell eller spion. 16 Men om någon lider som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud i det namnet. 17 Tiden är nämligen inne för domen, och den börjar med Guds husfolk. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om det är mycket svårt för den rättfärdige att vara frälst, hur ska det då bli för den ogudaktige och syndaren? 19 Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt en trofast Skapare medan de gör det goda.

Föregående     Nästa

4:1den som har lidit i sin kropp har slutat synda, jfr Rom 6:1-11. Möjligen kan det också betyda att fysiskt lidande mer eller mindre innebär ett slags värn mot t.ex. sådana syndiga lustar och uttryck som nämns i v. 3-4.

4:3avgudadyrkan, avser främst dyrkan av andra gudar och allt som hörde till det, men kan också avse girighet och kärlek till pengar, jfr Ef 5:5, Kol 3:5.

4:6dem som nu är döda, avser sannolikt sådana som fått höra evangeliet, blivit kristna, och som avlidit. Döden är på grund av synden en ”dom” som alla människor drabbas av (Ps 90). Men alla kristna som dött lever andligen hos Gud i himlen.

4:7Slutet på allting är nära. Slutet är nära dels eftersom Kristi ankomst kommer närmare för varje timme och dels eftersom vi när som helst kan dö.

4:8kärleken övertäcker många synder, kärleken drar inte fram brister och synder hos trossyskon, utan täcker över dem med barmhärtighetens och förlåtelsens mantel. Jfr Ords 10:12, 1 Kor 13:4-7.

4:10nådegåva, varje kristen har fått minst en nådegåva (Rom 12:3-8, 1 Kor 12, Ef 4:7-13).

4:12eldprov, Gud prövar sitt folk genom lidande (jfr v. 19). Att drabbas av olika slags lidanden ska betraktas som ett slags positivt normaltillstånd för den kristne i detta livet, det innebär bl.a. ”glädje” v. 13, ”salighet” v. 14, ”förhärligande av Gud” v. 16.

4:13Gläd er istället, en kristen kan vara glad i prövningen eftersom lidandet sker för att vi följer Kristus (v. 14, 16), och det förbereder oss bättre än något annat för en större härlighet. Jfr 2 Kor 4:16-5:9, 12:10.

4:14Ni är saliga om ni hånas, jfr Matt 5:11-12. Att vara salig är att befinna sig i ett av Gud välsignat tillstånd som är oberoende av känslor.

4:16kristen, beteckningen förekommer i NT även i Apg 11:26, 26:28.

4:17domen börjar med Guds husfolk, exemplifierat av de olika slags lidanden som brevet tar upp. Att kristna drabbas av sådant är ett uttryck för Guds tuktande/renande aktivitet. Men det handlar inte om fördömelse (Rom 8:1), och bakom Guds tuktande hand finns Guds kärlek (Rom 8:35-39, Hebr 12:4-11). Poängen i versen är att om Guds älskade barn drabbas av lidanden av Gud här på jorden, hur fruktansvärd ska då inte domen en gång bli för otrons människor som befinner sig under Guds vrede.

4:18det är mycket svårt för den rättfärdige att vara frälst, se kommentar till Apg 14:22.

4:18. Ords 11:31.

4:19de som lider efter Guds vilja, eftersom lidandet ytterst är från Gud och i enlighet med hans heliga och goda vilja så är lidandet gudomligt och något att glädjas över (v. 13, 2 Kor 12:10). Också i GT kan lidande betraktas som något positivt (se t.ex. Ps 119:67, 71, 75). Se även 1 Thess 3:3 med kommentar.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt