TITUSBREVET

1   2

kapitel 3

Att alltid göra gott

1 Påminn dem om att de ska underordna sig myndigheter och makthavare. Att de ska vara lydiga, och redo för varje god handling. 2 Att de inte ska tala illa om någon och inte vara grälsjuka. Att de ska vara försonliga och visa mildhet mot alla människor. 3 För vi var själva en gång oförståndiga, olydiga, vilseledda, slavar under olika slags lustar och njutningar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. 4 Men då uppenbarades Guds vår Frälsares godhet och kärlek till mänskligheten: 5 han frälste oss – inte till följd av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan i enlighet med sin barmhärtighet – genom ett bad till pånyttfödelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår Frälsare. 7 Så skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar till det eviga livet, som är vårt hopp. 8 Det är ett trovärdigt budskap. Och jag vill att du inskärper detta så att de som kommit till tro på Gud bemödar sig om att göra gott. Sådant är bra och nyttigt för alla människor. 9 Men undvik oförståndiga dispyter, släktregister, gräl, samt bråk om lagen, för sådant är värdelöst och leder ingenstans. 10 En konfliktfylld människa ska du avvisa efter en eller två varningar, 11 då du vet att en sådan är inkrökt i sig själv och syndfull. Han har fördömt sig själv.

Avslutande ord

12 När jag har sänt Artemas eller Tychikos till dig, så kom till mig i Nikopolis så snart du kan, för där har jag bestämt att stanna över vintern. 13 Zenas, den laglärde, och Apollos ska du på bästa sätt utrusta så att de inte saknar något. 14 Även vårt folk ska lära sig att bemöda sig om att göra gott där nöden är stor, så att de inte blir utan frukt. 15 Alla här hos mig hälsar till dig. Hälsa dem som älskar oss i tron. Nåden är med er alla.

Föregående     Nästa

3:1underordna sig myndigheter och makthavare, jfr Matt 22:21, Rom 13:1-7, 1 Petr 2:12-17 med kommentarer.

3:3. Jfr Rom 3:10-18, Ef 2:1-3.

3:4då uppenbarades Guds vår Frälsares godhet och kärlek till mänskligheten, vilket skedde genom Jesus Kristus (v. 6), och då först och främst genom hans lidande, död och uppståndelse. Jfr Rom 5:8 med kommentar. Det är en objektiv sanning att Guds kärlek till mänskligheten har uppenbarats i Jesus Kristus. Men för att en människa personligen (subjektivt) ska få del av denna kärlek måste hon tro och låta sig försonas, se kommentarer till Joh 3:16, Rom 5:8, 2 Kor 5:19-20. Om en människa inte tror och låter sig försonas blir hon kvar under Guds vrede (Joh 3:36).

3:5han frälste oss, frälsningen har sin grund i Guds aktivitet och nåd, inte i något som människan gör. Tron förutsätts. Jfr Ef 2:8. genom ett bad till pånyttfödelse och förnyelse i den helige Ande, i NT betraktas tro och dop som en integrerad enhet, texten säger därmed att tro/dop är medlet som skänker pånyttfödelse och nytt liv i Anden (jfr Apg 2:38, 22:16, Joh 3:5, Ef 5:26, 1 Petr 3:21).

3:6. vår Frälsare, se kommentar till Joh 4:42.

3:7stå rättfärdiga, se Rom 1:17 med kommentar.

3:9släktregister, avser möjligen judars spekulativa mytföreställningar kring GT:s släkttavlor (jfr 1:14). bråk om lagen, jfr 1:10-14.

3:10En konfliktfylld människa, avsåg främst sådana som ville införa judiska lagar och seder i församlingen (1:10-14). Orden kan också ha en mer allmän innebörd, jfr Matt 18:15-17.

3:12Artemas, omnämns endast här i NT. Tychikos, omnämns även i Apg 20:4, Ef 6:21, Kol 4:7, 2 Tim 4:12. Nikopolis, låg vid Greklands västkust.

3:13Zenas, den laglärde, lärd i Mose lag, eller också menas att han var jurist. Zenas omnämns endast här i NT. Apollos, omnämns även i Apg 18:24, 19:1, 1 Kor 1:12, 3:4-6, 22, 4:6, 16:12.

3:13. ”Zenas, den laglärde.” Alternativ översättning: Juristen Zenas.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt