TITUSBREVET

1   3

kapitel 2

Uppmaningar till olika grupper

1 Du däremot ska tala i enlighet med den sunda läran. 2 Äldre män ska uppträda sansat, värdigt, omdömesgillt och vara sunda i tron, kärleken och uthålligheten.

3 Likaså ska äldre kvinnor uppträda vördnadsfullt. De ska inte sprida förtal eller missbruka vin. De ska undervisa om det goda: 4 uppmana de unga kvinnorna att älska man och barn, 5 att vara omdömesgilla, rena, hemarbetande, goda och att underordna sig sina män. Detta för att Guds ord inte ska smädas.

6 Uppmana likaså de yngre männen att vara omdömesgilla. 7 Var alltid själv ett föredöme i goda gärningar. Undervisa med integritet och värdighet. 8 Låt ditt tal vara sunt och oangripligt, så att varje motståndare måste skämmas då de inte förmår säga något dåligt om oss.

9 Slavar ska underordna sig sina herrar i allt. De ska göra vad som begärs av dem. De ska inte säga emot. 10 De ska inte förskingra något utan alltid visa sig trogna och goda, så att de i varje avseende är en prydnad för Guds vår Frälsares lära.

Guds nåd har uppenbarats

11 För Guds nåd har uppenbarats med frälsning till alla människor. 12 Den fostrar oss till att avstå från ogudaktighet och världsliga begär och till att leva omdömesgillt och rättfärdigt och gudfruktigt i denna tidsålder. 13 Detta medan vi väntar på det välsignade hoppet, på härlighetens uppenbarelse av vår store Gud och Frälsare – Jesus Kristus. 14 Han gav sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som ivrar för det goda. 15 Så ska du tala och trösta och tillrättavisa med all auktoritet. Låt ingen förakta dig.

Föregående     Nästa

2:1Du däremot, i motsats till de nyss nämnda (1:10-16).

2:3undervisa, äldre kvinnor får undervisa yngre kvinnor (v. 4-5), men inte i allmänna bibliska doktriner, och inte då församlingen är samlad (se 1 Kor 14:34-36, 1 Tim 2:11-14 med kommentarer).

2:5underordna sig sina män, se Ef 5:21-24 med kommentarer. för att Guds ord inte ska smädas, varje hustru som trotsar någon av de sju uppmaningarna i v. 4-5 smädar i handling Gud och hans ord.

2:9-10Slavar, se Ef 6:5 med kommentar.

2:11frälsning till alla människor, se 2 Kor 5:19-20 och 1 Tim 2:4 med kommentarer.

2:13vår store Gud och Frälsare – Jesus Kristus, en av de starkaste texterna i NT som uttrycker Jesu gudom. Se även Joh 1:1 med kommentar.

2:14Han gav sig själv för oss, jfr Joh 3:16 där det är Gud Fadern som ”gav” Sonen. Det visar att Fadern och Sonen var ett i hela försoningsdramat. ett egendomsfolk, jfr 2 Mos 19:5, 5 Mos 7:6, 14:2, 26:18, Mal 3:17, Ef 1:14, 1 Petr 2:9. Alla som följer Kristus tillhör Guds utvalda folk.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt