PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 94

1 Herre, hämndens Gud,

stråla fram, du hämndens Gud!

2 Res dig, du jordens domare,

vedergäll de högmodiga vad de förtjänar!

3 Hur länge ska de onda, o Herre,

hur länge ska de onda triumfera?

4 De vräker ur sig oförskämdheter.

Alla som lever i ondska förhäver sig.

5 Herre, de krossar ditt folk,

de plågar dem som tillhör dig,

6 de dödar änkan och främlingen,

de mördar den faderlöse.

7 De säger: ”Herren ser det inte,

Jakobs Gud bryr sig inte.”

8 Ni oförståndiga bland folket, förstå detta!

Dårar, ska ni aldrig begripa?

9 Hör inte han som planterade örat?

Ser inte han som formade ögat?

10 Han som fostrar folken

och lär människorna förstånd,

skulle han inte straffa?

11 Herren vet att människornas tankar är tomhet.

12 Herre, salig är den man som du fostrar

och lär genom din undervisning.

13 Så ger du honom frid i onda dagar,

tills graven har grävts åt de onda.

14 För Herren överger inte sitt folk,

han lämnar inte dem som tillhör honom.

15 Domslut ska åter grundas på rättfärdighet,

och alla oförvitliga ska följa det.

16 Vem står upp för mig mot de onda?

Vem stöder mig mot ondskans utövare?

17 Om inte Herren var min hjälp

skulle min själ snart bo i dödens tystnad.

18 När jag säger: ”Min fot slinter”,

då styrker mig din trogna kärlek, Herre.

19 När jag fylls av oroliga tankar,

då njuter min själ av din tröst.

20 Grymma härskare som stiftar hemska lagar

har inte ditt stöd.

21 De förenar sig mot den rättfärdige

och dömer den oskyldige till döden.

22 Men Herren är min fästning,

min Gud är min tillflykts klippa.

23 Han låter deras synder drabba dem.

Han ska göra slut på dem för deras ondska.

Jahve vår Gud ska göra slut på dem.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

94:1. hämndens Gud, Gud är densamme i både GT och NT, se t.ex. Rom 12:19, 2 Thess 1:6-8, Upp 18:20, 19:2. Också i himlen ropar martyrerna efter hämnd, Upp 6:9-11.

94:2. jordens domare, att Gud är domaren är ett vanligt tema i Psalmernas bok, se t.ex. Ps 7:7-9, 9:8-9, 58:12, 76:9, 82:8, 96:10, 98:9.

94:3. de onda, här tror de på Gud men de har en förvänd gudsbild (v. 7), och har tydligen nästlat sig in bland Guds folk (v. 8). Och deras ord och handlingar (v. 4-6) vittnar om att de är onda och inte tillhör Gud (v. 14). Falska människor kommer alltid att infiltrera Guds folk, se Gal 1:7, 2 Kor 11:12-15, 2 Petr 2: 1-3, 1 Joh 2:18-19, Judas v. 4.

94:7. Det som ger mod till onda människor i denna värld att begå illdåd är deras inbillning att Gud blundar för eller är likgiltig för deras brott. Men förr eller senare ska de få erfara att Gud straffar, v. 10, 23.

94:10. skulle han inte straffa? Förnekelsen av en straffande Gud, vilket är legio i vår tid, också bland Guds folk, är en orsak till att människor begår illdåd.

94:11. Aposteln Paulus citerar från denna vers i 1 Kor 3:20.

94:12. den man, se kommentarer till Ps 78:4-7 och 1:1.

94:16. Då som nu är det ytterst få människor som står upp mot ondskan. Goda människors likgiltighet inför ondskan kan vara lika förödande som onda människors handlingar.

94:17. dödens tystnad, jfr Ps 6:6, 115:17.

94:18. Min fot slinter, så kan ske när allt skakar omkring en och man omtumlande inte känner något fast stöd i tillvaron och man får ”oroliga tankar” (v. 19).

94:20. har inte ditt stöd, all överhet och myndighet är från Gud (se kommentar till Rom 13:1-2). Men det betyder inte att alla lagar och beslut från de styrande är i enlighet med Guds vilja (se t.ex. Jes 1:23, 10:1-2, Amos 5:7, 6:12).

94:21. dömer den oskyldige till döden, vilket drabbade t.ex. Jesus Kristus (Matt 27:20-26), och Jakob (Apg 12:1-2).

94:23. Han låter deras synder drabba dem, jfr Ps 7:15-17, 34:22, Rom 1:24, 26, 28.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt