PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 93

1 Herren regerar!

Han är klädd i majestät.

Herren är rustad och klädd i styrka.

Världen står sannerligen fast och orubblig.

2 Din tron står fast sedan urtiden,

du är från evighet.

3 Herre, floderna ropar,

floderna ropar högt,

floderna ropar dånande.

4 Men Herren är mäktig i höjden,

mäktigare än bruset av väldiga vatten,

mäktigare än havets bränningar.

5 Herre, ditt budskap är helt trovärdigt.

Helighet smyckar ditt hus för evigt.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

93:1. fast och orubblig, fram till den dag då allt ska förintas (Matt 24:35, 2 Petr 3:10, 12). V. 1-2 beskriver en verklighet nu, men även den eskatologiska verklighet då Gud i evighet regerar över den nya himlen och jorden.

93:2. du är från evighet, Gud, som är oskapad, har ingen början och inget slut (Ps 90:2). Gud Är. Detta gäller även Jesus Kristus, se Kol 1:17 med kommentar, samt Anden (Hebr 9:14).

93:3-4. floderna väldiga vattenhavets bränningar, världsvälden, folken (jfr Jes 8:7-8, Jer 46:7-8). Se även kommentarer till Ps 29:3, 89:10.

93:5. ditt budskap, (hebr. pl.) avser i förlängningen alla Guds påbud och lagar i Skriften. ditt hus, templet, Guds församling, och slutligen himlen.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt