PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 95

1 Kom, låt oss jubla för Herren,

ropa av glädje till vår frälsnings klippa!

2 Låt oss träda fram inför honom

med tacksägelse,

låt oss lovsjunga högt och ljudligt!

3 För Jahve är en stor Gud,

en stor Kung över alla gudar.

4 I hans hand är jordens inre,

och bergstopparna tillhör honom.

5 Havet som han skapade tillhör honom.

Hans händer formade det fasta landet.

6 Kom, låt oss tillbe och knäböja,

böja knä inför Jahve, vår Skapare!

7 För han är vår Gud och vi är folket

i hans hjord, fåren i hans hand.

Om ni hör hans röst i dag:

8 ”Förhärda inte era hjärtan

som vid Meriba,

som den dagen vid Massa i öknen.

9 Där satte era fäder mig på prov,

prövade mig fast de såg mina gärningar.

10 I fyrtio år avskydde jag det släktet

och sa: ’De är ett folk med vilsna hjärtan

och de följer inte mina vägar.’

11 Så svor jag en ed i min vrede:

’De ska inte komma in i min vila’.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

95:3. alla gudar, avser alla inbillade ”gudar” som folk dyrkar och som demoner verkar bakom (1 Kor 8:4-6, 10:19-20).

95:4-6. vår Skapare (v. 6), Gud har skapat sitt utvalda folk, jfr v. 7, Ps 100:3, 149:2. Samtidigt är Gud hela mänsklighetens och universums Skapare, se t.ex. Ps 95:4-6, 115:15, 119:91, 121:2, 134:3, Apg 17:24-28, och Hebr 11:3 med kommentar.

95:7. hans hjord, fåren i hans hand, jfr Ps 74:1, 79:13, 95:7, 100:3, Joh 10:11, 14-16.

95:8-10. (I v. 8-11 citeras Gud.) 2 Mos 17:1-7, 4 Mos 20:2-13.

95:11. Gud förintade hela Israels folk under ökenvandringen, utom Josua och Kaleb, 4 Mos 14:30. Versen citeras av Hebreerbrevets författare, Hebr 4:3, 5. Israels ofta tragiskt mörka historia utgör för alltid ett varnande exempel, 1 Kor 10:1-11.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt