PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 86

1 En bön av David.

Herre, lyssna till mig och svara mig,

för jag är drabbad och hjälplös.

2 Skydda min själ, för jag är helig.

Du min Gud, fräls din tjänare

som förtröstar på dig.

3 Herre, visa mig nåd,

för jag ropar till dig hela dagen.

4 Herre, skänk din tjänare glädje,

för jag ger mig helt åt dig.

5 Herre, du är god och förlåtande,

kärleksfull mot alla som ropar till dig.

6 Herre, lyssna till min bön,

hör min vädjan.

7 Jag ropar till dig på nödens dag,

för du ger mig svar.

8 Herre, bland gudarna är ingen lik dig,

och dina gärningar är unika.

9 Alla folkslag du gjort

ska komma och böja sig för dig, Herre,

och ära ditt namn.

10 För du är stor och utför mirakler.

Du ensam är Gud.

11 Jahve, lär mig din väg,

jag vill vandra i din sanning.

Ge mig ett odelat hjärta

så att jag fruktar ditt namn.

12 Herre, min Gud, jag vill prisa dig

av hela mitt hjärta

och ära ditt namn för evigt.

13 För din trogna kärlek mot mig är stor,

du räddade mitt liv från dödsrikets djup.

14 Gud, de högfärdiga angriper mig,

en hop hänsynslösa män vill ta mitt liv.

De bryr sig inte om dig.

15 Men du, Herre, är en barmhärtig

och nåderik Gud.

Du är tålmodig och överflödar av kärlek

och sanning.

16 Kom till mig och visa mig nåd.

Ge din kraft till din tjänare,

fräls din tjänarinnas son.

17 Ge mig ett gott tecken

så att de som hatar mig ser det och skäms!

För du, Herre, hjälper och tröstar mig.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

86:2. helig, se kommentar till 4:4.

86:8. gudarna, här avses möjligen olika änglavarelser, eller också jämförs hednafolkens imaginära ”gudar” mot den ende Guden (v. 10). Se även 1 Kor 8:4-6 med kommentar.

86:9. Jfr Ps 22:30, 72:11, 82:8, Jes 2:2-4, 66:18-23,  Jer 16:19, Sak 14:16. Orden möter en slutlig fullbordan i himlen, Upp 15:4. Alla folkslag avser inte varje individ, utan enskilda (representanter) från jordens folk.

86:10. Du ensam är Gud, detta uttrycker monoteism, den bibliska läran att det bara finns en enda Gud, jfr 5 Mos 6:4, 32:39, Mark 12:29, 1 Kor 8:4.

86:11. Ge mig ett odelat hjärta, jfr 119:113, 1 Kung 18:21, Jak 1:8, 4:8.

86:16. din tjänarinnas, möjligen avses Davids mor.

86:17. Ge mig ett gott tecken, som visar på Guds nåd och kärlek (v. 15-16).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt