PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 87

1 En psalmsång av Korahs söner.

Han har grundlagt sin stad på heliga berg.

2 Herren älskar Sions portar

mer än Jakobs alla andra boningar.

3 Härliga ting berättas om dig,

du Guds stad. <>

4 ”Jag vill omnämna dem som känner mig:

Rahav, Babylonien, Filisteen, Tyros och Kush.

De föddes där.”

5 Och om Sion ska det sägas:

”Var och varannan föddes i henne.

Den Högste själv ska grundlägga henne.”

6 Herren räknar när han förtecknar folken:

”Denne föddes där.” <>

7 De ska dansa och sjunga:

”Alla mina källor är i dig.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

87:1. stad, Jerusalem.

87:2. Sions portar, en stads portar var på biblisk tid centra för mycket av den sociala, ekonomiska och legala verksamheten. Där flödade stadens liv.

87:4. I denna vers citeras Gud. Här namnges en del länder med en fientlig historia mot Israel och Gud. Men folk från alla platser på jorden – även från de mörkaste platser – ska komma till tro på Jahve, se t.ex. Jes 2:2-4, 66:18-23, Jer 16:19, Mal 1:11, Sak 2:11, 14:16. Det finns inga gudsförgätna platser på jorden. Rahav, Egypten. Kush, Etiopien.

87:5. Sion, Jerusalem (här en bild på Guds församling). föddes i henne, genom pånyttfödelsen införlivas alla slags människor i församlingen (Joh 3:3-5). ska grundlägga henne, detta kan sägas avse församlingen (Matt 16:18), och denna grundläggning möter sin fullbordan i det nya Jerusalem (Jes 65:18-24, Upp 21:2-3).

87:6. när han förtecknar folken, jfr 2 Mos 32:32-33, Hes 13:9, Mal 3:16. (Se även Upp 3:5 med kommentar.) Denne föddes där, avser en andlig födelse av Guds utvalda från alla folk. De har sin andliga hemvist i Jerusalem, den plats i GT där Guds närvaro är och som profetiskt avser Guds universella församling (Hebr 12:22-24). Psalmverserna 4-6 får en uppfyllelse i Jesu Kristi församling, se aposteln Paulus undervisning i Ef 3:4-6 med kommentarer. Psalmens slutliga uppfyllelse är det himmelska Jerusalem (Upp 21:2-3), där folk från alla länder ska samlas (Upp 21:24, 7:9).

87:7. Alla mina källor, jfr Ps 46:5, Upp 21:6, 22:17, och se Joh 7:38-39 med kommentarer.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt