PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 88

1 Av Korahs söner och esraiten Heman. 

För körledaren. En psalmsång. Undervisning. 

Till mahalat leannot.

2 Jahve, Gud min Frälsare,

jag ropar till dig dag som natt.

3 Låt min bön komma inför dig,

lyssna till mitt rop.

4 För jag har fått nog av elände

och jag står vid dödsrikets rand.

5 Jag anses stå med ena foten i graven,

som en man bortom all hjälp,

6 ”fri” bland de döda,

som de slaktade i graven,

dem du inte längre minns,

de bortryckta från din hand.

7 Du har lagt mig längst ner i graven,

i det mörkaste djup.

8 Din vrede ligger tung på mig,

du låter alla dina bränningar drabba mig. <>

9 Du har tagit ifrån mig mina vänner,

du har gjort mig frånstötande för dem.

Jag är instängd och kommer inte ut.

10 Ögonen grumlas av mitt lidande.

Herre, jag ropar till dig varje dag,

jag sträcker mina händer mot dig.

11 Gör du under för de döda?

Står deras andar upp och tackar dig? <>

12 Talas det om din trogna kärlek i graven,

om din trofasthet i avgrunden?

13 Är dina under kända i mörkret,

din rättfärdighet i glömskans land?

14 Men jag ropar till dig, Herre,

vid gryningen möter dig min bön.

15 Herre, varför stöter du bort mig?

Varför döljer du ditt ansikte för mig?

16 Jag har varit drabbad

och nära döden från min ungdom.

Jag bär dina fasor och är förtvivlad.

17 Din väldiga vrede sveper över mig,

dina ohyggligheter förgör mig.

18 De omsluter mig likt vatten dagen lång,

de omger mig helt och fullt.

19 Du håller käraste och vänner ifrån mig.

Mörker är min enda vän.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen beskriver en troende som upplevt hela livet (v. 16) som en mörk och plågsam natt. Och för den drabbade så är det Guds vrede som är den självklara förklaringen till detta lidande. Denna psalm – tillsammans med många andra liknande psalmer – tillintetgör vanföreställningen att livet med Gud garanterar ett lyckligt jordeliv. (Se även t.ex. Ps 38 och Ps 90 med kommentarer.) Psalmen möter en särskild uppfyllelse i Jesus Kristus som på korset var övergiven av Gud och människor, och drabbad av Guds vredes fasor (se Rom 3:25, Gal 3:13 med kommentarer).

88:1. Korahs söner, se kommentar till Ps 42:1. Heman, ett namn som omnämns bl.a. i 1 Kung 4:31, 1 Krön 2:6, 6:33, 15:17, 25:4-6. mahalat leannot, möjligen en musikalisk term eller ett instrument. Ordet ”mahalat” förekommer även i Ps 53:1.

88:2. Gud min Frälsare, detta är trons starka bekännelse mitt i det mörka ångestskri som psalmen ger uttryck för.

88:6. ”fri” bland de döda, möjligen uttrycker det att döden ses som en befrielse från allt jordiskt lidande och ”elände” (v. 4).

88:14. Men jag ropar till dig, varje morgon och natt (v. 2) under sitt hemska liv bad han till sin Frälsare (v. 1) som plågat honom hela livet (v. 16). Denna psalm uttrycker därmed trons väsen kanske mer än någon annan psalm.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt