PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 85

1 En psalm av Korahs söner. För körledaren.

2 Herre, du visade välvilja mot ditt land,

du återupprättade Jakob.

3 Du förlät ditt folks skuld,

övertäckte alla deras synder. <>

4 Du drog tillbaka ditt raseri,

avvände din brinnande vrede.

5 Gud vår Frälsare, upprätta oss igen,

låt din ilska mot oss upphöra.

6 Ska du vara vred på oss för alltid,

förbli vred på alla framtida släkten?

7 Vill du inte ge oss väckelse igen,

så att ditt folk får glädjas i dig?

8 Herre, visa oss din trogna kärlek

och skänk oss din frälsning.

9 Jag vill lyssna på Herren Gud,

för han talar fred till sitt folk, sina heliga.

Låt dem inte vända åter till dårskap!

10 Hans frälsning är i sanning nära dem

som fruktar honom,

för att härlighet ska bo i vårt land.

11 Kärlek och Sanning har gemenskap,

Rättfärdighet och Harmoni kysser varandra.

12 Sanning spirar ur jorden,

Rättfärdighet blickar ner från himlen.

13 Ja, Herren ska skänka allt gott,

och vårt land ska frodas.

14 Rättfärdighet går före honom

och bereder en väg för hans steg.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

85:2. visade välvilja återupprättade, avser möjligen folkets befrielse från Babylon 538 f.Kr. (Jer 29:14, 30:3, 33:10-11)

85:3-4. En konsekvens av att Gud förlåter är att han drar tillbaka sin vrede.

85:5. upprätta oss igen, avser möjligen det som skildras i Esra 9-10, Neh 10.

85:6. Ska du vara vred på oss för alltid, se kommentar till Ps 79:5.

85:7. ge oss väckelse, detta är en bön om att Gud ska skänka sitt folk liv, uppvaknande och hängivenhet i sin gudstro.

85:9. fred, innebär återställd relation mellan Gud och hans folk eftersom Guds vrede är avvänd (v. 4).

85:10. härlighet, Guds närvaro. Jfr Joh 1:14.

85:11-12. Fyra gudomliga attribut personifieras, och samtidigt är det något som ska utmärka Guds folk.

85:14. Orden möter en uppfyllelse i Johannes Döparen som beredde väg för Jesus Kristus, Matt 3:2-3, Mark 6:20, Luk 1:76.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt