PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 84

1 En psalm av Korahs söner. För körledaren. 

Till gittit.

2 Härskarornas Herre, din boning är ljuvlig!

3 Min själ ivrar och längtar efter Herrens förgårdar.

Hela min varelse jublar mot den levande Guden!

4 Också fågeln har funnit ett bo,

svalan ett rede för sig och sina små,

nära dina altaren – härskarornas Herre,

min Kung och min Gud.

5 Saliga är de som bor i ditt hus

och alltid lovprisar dig. <>

6 Salig är den man vars styrka är i dig

och vars hjärtelängtan är pilgrimsfärden.

7 De passerar Tårarnas dal

och förvandlar den till en källa.

Även höstregnet täcker den med välsignelser.

8 De går från kraft till kraft,

de träder fram inför Gud på Sion.

9 Jahve, härskarornas Gud, lyssna till min bön,

Jakobs Gud, hör på mig! <>

10 Se, o Gud vår sköld,

se på din smordes ansikte.

11 En dag i dina förgårdar är bättre än tusen andra.

Jag står hellre vid ingången till min Guds hus

än uppehåller mig i ondskans tält.

12 För Herren Gud är sol och sköld.

Herren ger nåd och ära.

Dem som lever oklanderligt vägrar han inget gott.

13 Härskarornas Herre,

salig är den människa som förtröstar på dig!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen beskriver en pilgrim på väg till Jerusalem och helgedomen, och hans längtan att få vara nära Gud och hans härlighet. Den troendes längtan i dag står till himlen och att få vara i Guds närhet, jfr Kol 3:1-4.

84:1. gittit, möjligen en musikalisk term eller ett instrument. Ordet förekommer även i inledningen till Ps 8 och Ps 81.

84:2. boning, tälthelgedomen/templet, där Guds härlighet fanns (2 Mos 40:34-35, 1 Kung 8:10-11).

84:3. förgårdar, till tälthelgedomen/templet.

84:7. Tårarnas dal, okänd plats, möjligen avses en torr och ogästvänlig plats. Kan också uppfattas bildligt, jfr Ps 42:2-4, 6:7-9, 39:13, 56:9, 80:6, 102:10, 126:5-6.

84:8. Sion, där templet låg.

84:10. Gud vår sköld, jfr v. 12, Ps 5:13, 18:3, 33:20. din smordes, avser kungen.

84:12. Den som lever oklanderligt, se kommentar till 19:13-14.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt