PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 81

1 Av Asaf. För körledaren. Till gittit.

2 Jubla inför Gud, vår styrka,

ropa av glädje till Jakobs Gud!

3 Börja sjung! Spela på tamburin,

den ljuvliga lyran och harpan.

4 Blås i trumpet vid nymåne

och vid fullmåne, på vår högtidsdag.

5 För det är en lag för Israel,

en förordning av Jakobs Gud,

6 ett budskap han stadfäste för Josef

när Han angrep Egypten.

Jag hörde en okänd stämma:

7 ”Jag lyfte bördan från hans skuldra,

händerna friades från korgen.

8 Du ropade i nöd och jag befriade dig.

Dold i åskmolnen svarade jag dig.

Jag prövade dig vid Meribas vatten. <>

9 Mitt folk, lyssna, jag vill förmana dig.

Israel, om du ändå ville lyssna på mig!

10 Du får inte ha någon främmande gud,

du får inte tillbe en utländsk gud.

11 Jag är Jahve din Gud

som förde dig upp från Egypten.

Öppna din mun och jag ska fylla den.

12 Men mitt folk lyssnade inte på mig,

Israel ville inte veta av mig.

13 Så jag överlämnade dem till deras

rebelliska hjärtan,

till att följa sina egna nycker.

14 Om ändå mitt folk ville lyssna på mig

och Israel gå på mina vägar!

15 Då skulle jag genast kuva deras fiender

och vända handen mot deras motståndare.

16 Då skulle de som hatar Herren

krypa för honom.

Men hans folks tid skulle vara för evigt.

17 Och han skulle förse dem med bästa vete.

Och jag skulle mätta dig med klippans honung.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

81:1. gittit, möjligen en musikalisk term eller ett instrument. Ordet förekommer även i inledningen till Ps 8 och Ps 84.

81:2, 5-6. Jakobs Josef, Israels.

81:6. när Han angrep Egypten, 2 Mos 12:23.

81:7. Avser Israels befrielse från slaveriet i Egypten. korgen, 2 Mos 1:14.

81:8. Du ropade i nöd, 2 Mos 2:23. åskmolnen, 2 Mos 19:16. Meribas vatten, 2 Mos 17:1-7, 4 Mos 20:1-13.

81:10. 2 Mos 20:3-4, 5 Mos 5:7-8.

81:11. Öppna din mun och jag ska fylla den, med kroppslig och andlig välsignelse, jfr v. 17. Det kan också vara en uppmaning att äta av Guds undervisning, jfr Ps 34:9, 107:9, 119:103, 131.

81:13. Så jag överlämnade dem, jfr Rom 1:24-25 med kommentar.

81:17. 5 Mos 32:13-14.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt