PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 80

1 En psalm av Asaf. För körledaren. Till ”Liljorna”. 

Ett vittnesbörd.

2 Lyssna, Israels herde,

som leder Josef likt en hjord.

Du som tronar över keruberna, stråla fram!

3 Manifestera din makt

för Efraim och Benjamin och Manasse,

och kom till vår frälsning!

4 Gud, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så vi blir frälsta.

5 Jahve, härskarornas Gud,

hur länge ska du rasa mot ditt folks bön?

6 Du gav dem tårar som mat,

och tårar i fullt mått som dryck.

7 Du får våra grannar att ogilla oss,

och våra fiender förlöjligar oss.

8 Härskarornas Gud, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så vi blir frälsta.

9 Du ryckte upp en vinstock i Egypten,

du fördrev folken och planterade den.

10 Du beredde marken för den,

och den slog rot och fyllde landet.

11 Bergen täcktes av dess skugga,

och mäktiga cedrar av dess grenar.

12 Dess rankor sträcktes ut till havet

och skotten till floden Eufrat.

13 Varför bröt du ner dess murar

så att alla som passerar kan plocka frukten?

14 Skogens vildsvin skövlar den,

markens kryp äter av den.

15 Härskarornas Gud, kom tillbaka!

Se noga ner från himlen

och visa omsorg om vinstocken,

16 det som din högra hand planterat,

den son som du gjort stark för din skull.

17 Den höggs ner och brändes upp,

de förgås för din straffande blick.

18 Bistå mannen vid din högra sida,

den människoson som du gjort stark

för din skull.

19 Då ska vi inte avvika från dig.

Ge oss väckelse och vi ska anropa ditt namn!

20 Jahve, härskarornas Gud, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så vi blir frälsta.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmens kontext inbegriper sannolikt händelser i norra riket (Israel) och den Assyriska fångenskapen år 722 f.Kr.

80:1. Till ”Liljorna”, möjligen en musikalisk term.

80:2. Israels herde, Gud (Ps 23:1), i Nya Testamentet är det Jesus Kristus som är herden – den fullkomliga herden – för Guds folk, Joh 10:11, 14, 1 Petr 2:25. keruberna, omnämns första gången i 1 Mos 3:24. Se även 2 Mos 25:17-22, Hes 10. De är sannolikt en slags bevingade änglavarelser.

80:3. Efraim, Benjamin och Manasse, tre stammar i norra riket (Israel).

80:4, 8, 20. låt ditt ansikte lysa, anspelar på 4 Mos 6:25.

80:5. härskarornas Gud, se kommentar till 1 Sam 1:3. rasa mot ditt folks bön, ibland stänger Gud i vrede sitt öra och lyssnar inte på sitt otrogna folks böner, jfr 66:18-20, Jes 1:15, 59:2, Joh 9:31.

80:9. en vinstock, syftar på Guds folk, Israel (2 Mos 15:17, Jes 5:1-7, Jer 2:21). folken, de sju folken omnämnda i 5 Mos 7:1.

80:13. alla som passerar, fiendefolks krigshärar.

80:14. vildsvin, var orena djur. Här en bild på Israels fiender (Assyrierna).

80:16. son, Guds folk, Israel (jfr 2 Mos 4:22-23, Hos 11:1).

80:17. de förgås, genom den assyriska armén (se t.ex. 2 Kung 17:5-18).

80:18. mannenmänniskoson, sannolikt avses Guds folk, Israel, och/eller den davidiska dynastin. Orden möter en fullbordan i Jesus Kristus, Människosonen (se Matt 8:20 med kommentar).

80:19. Ge oss väckelse, detta är en bön om att Gud ska skänka sitt folk liv, uppvaknande och hängivenhet i sin gudstro.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt