PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 82

1 En psalm av Asaf.

Gud står i den mäktiga församlingen,

mitt bland gudarna håller han dom:

2 ”Hur länge ska ni döma orättvist

och gynna de onda? <>

3 Försvara fattiga och faderlösa,

skipa rättvisa åt utsatta och utblottade.

4 Befria fattiga och nödlidande,

rädda dem ur de ondas våld.

5 De har varken kunskap eller förstånd,

de vandrar i mörker.

Jordens alla grundvalar skakar.

6 Jag sa: ’Ni är gudar,

ni är alla den Högstes söner’.

7 Ändå ska ni dö som Adam,

falla som varje furste.”

8 Gud, res dig och döm jorden!

För alla folkslag tillhör dig.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

82:1. gudarna, möjligen avsågs de bland Guds folk (v. 6) som hade fått en maktutövande och dömande roll. En överordnad roll de hade fått ytterst av Gud och som gjorde att de därför kunde kallas ”gudar”. Enligt Jesus Kristus – som citerar v. 6 – avsågs ”dem som fick Guds ord”, se Joh 10:34-35 med kommentar. Jfr med Rom 13:1-2 och kommentar.

82:2-7. I dessa verser citeras Gud.

82:2-4. Det kunde hända både i GT (Jes 1:23, Jer 5:28) och i Nya Testamentet (Jak 2:1-7) att Guds folk diskriminerade fattiga och utsatta människor.

82:5. Jordens alla grundvalar skakar, det sker när jordiska ”gudar” (maktutövare/domare) inte regerar och dömer utifrån Guds lagar och vilja (v. 1-4), utan tvärtom mer eller mindre ”straffar” de utsatta (brottsoffren) och ”friar” de onda (kriminella), v. 2-4.

82:6. Ni är gudar, se kommentar till v. 1.

82:7. dö som Adam, jfr 1 Mos 2:15-17, 3:17-19.

82:8. döm jorden, varje stund dömer Gud jorden på mångfaldigt sätt (Rom 1:18). Men det kommer också en yttersta dom (Upp 20:11-15).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt