PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 65

1 En psalmsång av David. För körledaren.

2 Gud, stilla lovsjunger man dig i Sion.

Vi infriar våra löften till dig.

3 Du som lyssnar till böner,

till dig ska allt folk komma.

4 Synderna tynger ner mig,

men du sonar våra förbrytelser.

5 Salig är den som du utväljer att komma dig nära

och vara på dina förgårdar.

Vi får njuta av det goda i ditt hus,

av det heliga i ditt tempel.

6 Gud vår Frälsare,

med respektingivande gärningar

i rättfärdighet svarar du oss.

Över hela jorden och på vida haven

förtröstar man på dig.

7 Du grundlade bergen med din kraft,

du är rustad med makt.

8 Du stillar havets raseri, vågornas brus,

och folkens kaos.

9 De som bor i fjärran räds dina tecken.

Morgongryning och kväll fyller du med jubel.

10 Du gästar jorden och låter det ösa ner,

du gör den överdådigt rik.

Guds flod flödar.

Du sörjer för utsädet, ja, du bereder jorden.

11 Du vattnar fårorna och jämnar tiltorna.

Du mjukar upp marken med skurar

och välsignar dess gröda.

12 Du kröner året med din generositet,

där du går fram överflödar allt.

13 Ödemarkens beten dryper,

höjderna smyckar sig med jubel,

14 ängarna täcks av hjordar,

dalarna bekläds med säd.

De ropar av glädje och sjunger.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen är bl.a. en tacksägelse för både andliga (v. 2-5) och lekamliga (v. 10-14) välsignelser från Gud.

65:2. stilla lovsjunger man dig, lågmält. Det kan här också avse hjärtats tysta lovsång.

65:4. Synderna tynger ner mig, David plågades ofta av sina synder, se t.ex. Ps 32 och Ps 51. du sonar våra förbrytelser, något som Jesus Kristus skulle komma att göra en gång för alla, Hebr 7:26-27.

65:5. den som du utväljer, avser här inte bara prästen, utan allt Guds utvalda folk (2 Mos 19:6). Om utväljelse, se även kommentar till Ef 1:4. ditt hus ditt tempel, se kommentar till Ps 27:4-5.

65:8. Du stillar havets raseri, en synbar uppfyllelse ges i Mark 4:39. folkens kaos, stormande hav är i Bibeln ofta en bild för tumult, förvirring, aggressivitet, bland gudlösa folk och länder, jfr Ps 29:3, 89:10, 93:3-4, Jes 17:12-13, Luk 21:25.

65:9. räds dina tecken, avser allt vad Gud gör på jorden som väcker fruktan och respekt för hans makt och väldighet (se t.ex. v. 6-8, 10-14).

65:10-14. Skaparens välsignelser är källan och orsaken till goda skördar och stora hjordar. Det finns inga ”naturliga” orsaker bakom allt som gror och växer och bär frukt, utan allt som serveras till människan från naturens värld kommer från början till slut från Guds generösa hand.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt