PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 66

1 En psalmsång. För körledaren.

Ropa av fröjd till Gud, hela jorden!

2 Lovsjung hans namns härlighet,

ge honom ära och pris!

3 Säg till Gud: ”Hur respektingivande

är inte dina gärningar!

Dina fiender hukar för din väldiga makt.

4 Hela jorden tillber dig och lovsjunger dig,

lovsjunger ditt namn.” <>

5 Kom och se vad Gud har gjort,

hans respektingivande gärningar

bland människosläktet.

6 Han förvandlade havet till torr mark

och de gick till fots genom floden.

Där gladdes vi över honom.

7 Han regerar med sin makt för evigt,

han vars ögon vakar över folken.

De upproriska ska inte upphöja sig. <>

8 Folk, prisa vår Gud,

låt lovsången höras!

9 Han håller oss vid liv

och låter ej vår fot snubbla.

10 För du, Gud, har prövat oss,

renat oss så som silver renas.

11 Du förde oss in i nätet,

du lade en svår börda på oss.

12 Du lät män rida över våra huvuden.

Vi gick genom eld och vatten.

Men du förde oss ut till överflöd.

13 Jag kommer till ditt hus med brännoffer.

Jag ska infria mina löften till dig,

14 det läpparna yttrade,

det munnen sa när jag var i nöd.

15 Jag ger dig feta djur som brännoffer,

med röken från baggar.

Jag offrar tjurar och bockar. <>

16 Alla ni som fruktar Gud,

kom och lyssna och jag ska berätta

vad han har gjort för mig.

17 Jag ropade till honom,

 lovsång kittlade min tunga.

18 Hade jag kramat synden i mitt hjärta

skulle Herren inte ha lyssnat.

19 Men Gud har sannerligen lyssnat,

han gav akt på mitt böneljud.

20 Lovad vare Gud!

Han avvisade inte min bön,

han tog ej sin trogna kärlek ifrån mig.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

66:1. hela jorden, i Psalmernas bok uppmanas ofta alla folk på jorden att prisa Gud (se kommentar till 117:1). Detta eftersom Bibelns Gud inte bara är Israels Gud utan Skaparen av hela mänskligheten.

66:4. Hela jorden tillber dig, här avses Guds utvalda folk som finns utsprida i hela världen.

66:5. Alla dramatiska händelser och omvälvningar som sker bland länder och folk, gott såväl som ont, har Gud som yttersta källa och upphov.

66:6. havet till torr mark, 2 Mos 14. floden, Jos 3.

66:7. han vars ögon vakar över folken, Gud vakar inte bara över sitt eget folk, utan över alla folkslag på jorden, jfr Ps 11:4, 33:13-15, 34:16-17.

66:10-12. Guds folk hade angripits av fiender. Men Gud använde dessa fiender som sin tuktande eld mot sitt folk med syfte att de skulle renas. Allt som möter Guds folk, lycka såväl som olycka, välgång såväl som nöd, har alltid ett gudomligt bakomliggande syfte som är heligt och gott och till Guds älskade folks bästa.

66:13-15. Tack vare Jesus Kristus – Guds offerlamm (se Joh 1:29 med kommentar) – behöver vi inte längre offra djur i vår enskilda eller offentliga gudstjänst. I Nya Testamentet uppmanas vi istället bildligt att offra oss själva i tjänst för Gud, se t.ex. Rom 12:1. Om offer, se även kommentarer till Ps 40:7 och 50:8-14.

66:18. Den som ser synden i sitt liv och omhuldar den kan inte ta för givet att Gud lyssnar på bön, jfr 5 Mos 1:45, Ords 1:28, 15:29, 28:9, Jes 59:2, Joh 9:31, Jak 4:3.

66:20. han tog ej sin trogna kärlek ifrån mig, Guds kärlek finns kvar bakom varje prövning och rening (v. 10) och nederlag och lidande (v. 12).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt