PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 67

1 En psalmsång. För körledaren, till stränginstrument.

2 Gud, visa oss nåd och välsigna oss,

låt ditt ansikte lysa på oss. <>

3 Då ska din väg bli känd på jorden,

din frälsning bland alla folk.

4 Gud, må folken prisa dig,

må alla folk prisa dig!

5 Må folkslagen glädjas och jubla,

för du dömer folken rättvist

och leder jordens länder. <>

6 Gud, må folken prisa dig,

må alla folk prisa dig!

7 Jorden har gett sin skörd,

Gud, vår Gud, välsignar oss.

8 Gud välsignar oss.

Må hela jorden frukta honom!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

67:2. Jfr den aronitiska välsignelsen, 4 Mos 6:24-26.

67:3. din väg din frälsning, Guds frälsningsväg möter den klaraste uppfyllelsen i Jesus Kristus. Versen syftar också på Guds domar och hur Gud leder allt på jorden, v. 5, och hur Gud ständigt förser oss med skördar, v. 7.

67:4, 6. må folken prisa dig, detta möter sin fullkomliga uppfyllelse i himlen, jfr Upp 5:9, 7:9.

67:5. Att Gud den Allsmäktige dömer folken på jorden och leder världshistoriens alla skeenden är en orsak till glädje och jubel bland Guds folk. Guds dom syftar också på den yttersta domen.

67:7-8. Att Gud välsignar jordens alla folk med skördar utgör en oavbruten kallelse till alla människor att respektera, vörda och frukta Skaparen. Varje brödbit i vår hand är ett uttryck för Guds nåd och välsignelse. Se även Ps 65:10-14 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt