PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 64

1 En psalm av David. För körledaren.

2 Gud, lyssna till min oro,

skydda mig från fiendens terror.

3 Göm mig från de ondas intriger,

från ondskans mobb.

4 De har svärdskarpa tungor

vars hårda ord är som riktade pilar.

5 Dolda skjuter de på den oskyldige,

plötsligt och utan rädsla skjuter de.

6 De eggar varandra med illasinnat prat.

De planerar gömda fällor

som de säger att ingen kan upptäcka.

7 De listar ut illdåd och säger

att de har en färdig uttänkt plan.

Människohjärtat är outgrundligt.

8 Men Gud skjuter sin pil

som plötsligt sårar dem.

9 Deras egen tunga får dem på fall,

alla som ser dem flyr därifrån.

10 Alla människor ska förfäras.

De ska berätta vad Gud har gjort

och begrunda hans gärning.

11 Den rättfärdige ska glädja sig i Herren

och söka skydd hos honom.

Alla rättsinniga ska lovprisa.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen har flera likheter med Ps 140. I vår tid då terrorn allt oftare drabbar Guds folk utgör denna psalm en särskild tröst.

64:2-7. fiendens terror (v. 2), i dessa verser handlar det bl.a. om att de onda försöker skada den rättfärdige med verbal krigföring, bedrägliga anklagelser och lömskt förtal. Jfr Ps 12:2-5, 52:3-6 med kommentarer.

64:7. Människohjärtat är outgrundligt, i falskhet och ondska, jfr v. 2-7, Ords 12:20, Jer 17:9, Matt 15:19.

64:8. Gud skjuter sin pil, Gud skjuter sin straffande och rättfärdiga pil mot dem som skjuter orättfärdiga pilar, v. 4-5.

64:9. Deras egen tunga får dem på fall, Gud angriper lögnhalsar redan här på jorden, v. 8. Men framför allt på domens dag kommer våra ord mot våra medmänniskor att utvärderas, jfr Matt 12:34-37.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt