PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 63

1 En psalm av David, när han var i Judas öken.

2 O Gud, du är min Gud,

jag söker dig hängivet.

Min själ törstar efter dig,

min kropp flämtar efter dig,

i ett helt uttorkat land utan vatten.

3 Jag såg dig i helgedomen,

såg din makt och härlighet.

4 Din trogna kärlek är bättre än liv,

därför ska mina läppar lovprisa dig,

5 därför ska jag prisa dig hela mitt liv,

i ditt namn ska jag lyfta mina händer.

6 Min själ mättas med utsökta rätter,

och mina läppar prisar dig med jubelsång.

7 Jag minns dig på min bädd,

jag tänker på dig under nattens timmar.

8 För du är min hjälpare,

jag jublar i dina vingars skugga.

9 Jag håller mig intill dig,

din högra hand stöder mig.

10 Men de som till egen undergång

vill ta mitt liv ska fara ner till jordens djup.

11 De ska överlämnas åt svärdets makt

och bli schakalers byte.

12 Men kungen har sin glädje i Gud.

Hans edsvurna kan vara stolta,

för lögnarnas mun ska låsas.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

63:1. 2 Sam 15:23, 28, 16:2-14, 17:16, 29.

63:2. David var på flykt i öknen (v. 1). Men hans själ och sinne var inte riktat varken mot illasinnade förföljare eller mot het ökenluft, utan mot Gud. Hans andes längtan och törst efter Gud var starkare än allt annat som hotande trängde på.

63:3. helgedomen, se kommentarer till Ps 5:8 och 27:4-5.

63:6. Min själ mättas med utsökta rätter, jfr Ps 23:5, 36:9, Jes 25:6, 55:1-2, Upp 19:9.

63:7. Att på kvällen/natten (i sin bädd) tänka på Gud och vända sitt hjärta till honom utgör en vanlig gudstjänst i Psalmernas bok, jfr 1:2, 4:5, 16:7, 42:9, 77:3-4, 92:3, 119:55, 62.

63:8. min hjälpare, jfr Joh 14:16, 15:26, 16:7. i dina vingars skugga, ett bildspråk som ofta förekommer i Bibeln, se 5 Mos 32:11, Rut 2:12, Ps 17:8, 36:8, 57:2, 61:5, 91:4, Matt 23:37.

63:12. Hans, indirekt avses kungen eftersom han är insatt av Gud, men i direkt mening avses Gud (jfr 5 Mos 6:13, Jes 65:16).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt