PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 62

1 En psalm av David. För körledaren. Till Jedutun.

2 Bara hos Gud har min själ vila.

Från honom kommer min frälsning.

3 Bara han är min klippa och min frälsning.

Han är min fästning, jag står trygg.

4 Hur länge tänker ni hota mig?

Ska ni tillsammans förgöra mig

som vore jag en lutande vägg,

en fallfärdig mur?

5 De planerar att störta mig

från min höga position.

De älskar att ljuga.

De välsignar med munnen,

men förbannar inom sig. <>

6 Bara hos Gud har du vila, min själ,

för mitt hopp kommer från honom.

7 Bara han är min klippa och min frälsning.

Han är min fästning, jag står trygg och säker.

8 Hos Gud är min frälsning och härlighet,

Gud är min starka klippa och min tillflykt.

9 Folk, förtrösta alltid på honom,

utgjut era hjärtan för honom.

Gud är vår tillflykt. <>

10 Människan är en vindpust.

Människan är lögnaktig.

Vägda på en våg är de tillsammans lättare än luft.

11 Tro inte på utpressning,

sätt inget falskt hopp till stöld.

Om ditt välstånd växer,

låt inte hjärtat fästas vid det.

12 En gång har Gud talat,

vid två tillfällen har jag hört:

att makten finns hos Gud,

13 och att trogen kärlek finns hos dig, Herre.

För du lönar alla efter deras handlingar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

62:1. Jedutun, (även i Ps 39, 77) sannolikt samme man som omnämns i 1 Krön 16:41-42.

62:2 (6)Bara hos Gud har min själ vila, trots att det stormade kring David (v. 4-5) så upplevde han själslig trygghet och ro hos Gud, endast hos Gud, inte hos någon människa. Kyrkofadern Augustinus (354-430 e.Kr.) skrev: ”Du, o Gud, har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt tills det finner ro i dig.”

62:5. min höga position, som folkets ledare och kung.

62:10. Människan är en vindpust, se Ps 39:5-7 med kommentar. Människan är lögnaktig, jfr Ps 116:11, Joh 8:44, 55, Rom 1:25, 3:4.

62:11. låt inte hjärtat fästas vid det, rikedom och välstånd är i sig neutralt och varken gott eller ont. Och rikedom kan brukas i det godas tjänst (se t.ex. Luk 19:1-8, och kommentar till Luk 16:9). Men om hjärtat gifter sig med välstånd och pengar har man fått en ny herre och gud. Se även Luk 12:15-21 och 1 Tim 6:9-10 med kommentarer.

62:13. du lönar alla efter deras handlingar, Gud lönar och vedergäller redan här i livet, men främst avses yttersta domen, jfr Matt 25:31-46, Joh 5:28-29, Rom 2:6-11, Upp 20:11-15.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt