PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 61

1 Av David. För körledaren, till stränginstrument.

2 Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön.

3 Från en avlägsen plats

ropar jag svag i själen till dig.

Led mig till klippan högt ovan mig,

4 för du har varit min tillflykt,

ett starkt torn mot fienden.

5 Jag vill alltid vara gäst i din tälthelgedom,

söka tillflykt under dina vingars skydd. <>

6 För du, Gud, har hört mina löften.

Du har skänkt mig arvet med dem

som fruktar ditt namn.

7 Ge kungen ett långt liv,

låt honom få leva släkt efter släkt.

8 Låt honom trona evigt inför Gud,

låt kärlek och sanning bevara honom.

9 Då ska jag evigt lovsjunga ditt namn

och dagligen infria mina löften.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

61:3. klippan, en bild för tryggheten i Gud, jfr v. 4 och 62:3. I Nya Testamentet är klippan även Jesus Kristus, Rom 9:33, 1 Petr 2:6.

61:5. tälthelgedom, se kommentarer till Ps 5:8 och 27:4-5. dina vingars skydd, ett bildspråk som ofta förekommer i Bibeln, se 5 Mos 32:11, Rut 2:12, Ps 36:8, 57:2, 63:8, 91:4, Matt 23:37. Här kan möjligen också avses de änglavarelser av guld (keruber) som bredde ut sina vingar ovanför förbundsarken (2 Mos 25:18-22).

61:6. arvet, landet och alla Guds välsignelser som tillfaller Guds folk (Ps 37:11).

61:7-8. Verserna utrycker en bön om att kungaätten ska fortgå för alltid. Orden fullbordas i Jesus Kristus, kungarnas Kung (se Upp 17:14 med kommentar).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt