PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 60

1 Av David. 2 När han stred mot Aram-Naharajim 

och Aram-Soba, och Joab återvände och slog edomeerna 

i Saltdalen, tolvtusen man. För körledaren. 

Till ”Vittnesbördets lilja”. Ett poem.

3 O Gud, du har stött bort oss,

störtat dig över oss och varit vred.

Kom tillbaka till oss!

4 Du har skakat och klyvt landet.

Laga skadorna, för landet vacklar.

5 Du lät ditt folk uppleva nödtider.

Du gav oss vin så att vi raglade.

6 Men åt dem som fruktar dig

har du gett sanningens vajande fana. <>

7 Fräls genom din kraft och svara oss,

så att dina älskade räddas.

8 Gud har talat i sin helighet:

”Jag ska triumfera!

Jag ska dela upp Shekem

och mäta Suckotdalen.

9 Gilead och Manasse tillhör mig.

Efraim är min hjälm, Juda är min spira.

10 Moab är mitt handfat.

På Edom kastar jag min sandal.

Hylla mig, ni filisteer!”

11 Vem för mig till den befästa staden?

Vem leder mig till Edom?

12 Gud, har inte du stött bort oss?

Gud, du följer ju inte med våra härar.

13 Bistå oss mot fienden,

för mänsklig hjälp är värdelös.

14 Med Gud utför vi mäktiga ting,

han ska trampa ner våra fiender.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

60:2. 2 Sam 8:1-14, 1 Krön 18-19. ”Vittnesbördets lilja”, möjligen en musikalisk term.

60:3-5. Guds vrede hade drabbat Guds utvalda folk. Orsaken till Guds tuktan framkommer inte i psalmen, möjligen var det i form av ett militärt nederlag. Du gav oss vin (v. 5), här symbol för Guds vredes bägare, jfr Ps 75:9, Jes 51:17, 22-23, Jer 25:15-38, Upp 14:10, och Joh 18:11 med kommentar.

60:7. dina älskade, under Guds disciplinerande vrede (v. 3-5) förtröstar man på Guds kärlek.

60:7-14. Verserna återfinns även i Ps 108:7-14.

60:8-10. Platserna (Shekem, Suckotdalen, Gilead, Manasse, Efraim, Juda) representerar hela Israel, därtill omnämns några fientliga grannfolk (Moab, Edom, filisteer). handfatkastar jag min sandal (v. 10), bildspråket syftar sannolikt bl.a. på att Moab och Edom ska bli förödmjukade och få slava åt Gud. Guds talade ord i dessa tre verser till sitt folk har budskapet att Gud har full kontroll över landet och folkets alla fiender.

60:11-14. Efter att ha hört Gud själv tala (v. 8-10) får kung David förnyad tro på att Gud åter ska skänka seger mot fienden. Livet med Gud kommer alltid för Guds folk att innebära både nederlag och segrar. han ska trampa ner våra fiender (v. 14), jfr 91:13, Jes 63:3, 6, Luk 10:19, Rom 16:20.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt