PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 59

1 Av David. När Saul hade sänt män att bevaka Davids hus 

för att döda honom. För körledaren. Till ”Förstör inte”.

Ett poem.

2 Min Gud, rädda mig från mina fiender,

trygga mig från dem som angriper mig.

3 Rädda mig från dem som lever i ondska,

fräls mig från de blodtörstiga!

4 Herre, se hur de ligger i bakhåll för mig.

Hårdföra män hetsar till strid mot mig,

utan att jag förbrutit mig eller syndat.

5 Jag är utan skuld,

men ivrigt gör de sig redo.

Vakna, kom till mig och se!

6 Du, Jahve, härskarornas Gud,

Israels Gud, res dig och straffa folken!

Skona inga falska förbrytare. <>

7 De kommer varje kväll, ylar likt hundar

och stryker omkring i staden.

8 Hör hur de vräker ur sig!

Läpparna är som svärd,

de säger: ”Vem skulle höra?”

9 Men du, Herre, skrattar åt dem,

du hånar alla folkslag.

10 Min Styrka, jag väntar på dig,

för Gud är min fästning.

11 Min Gud ska möta mig med trogen kärlek.

Gud ska låta mig se i triumf på mina fiender.

12 Döda dem inte, då glömmer mitt folk.

Låt dem irra omkring genom din kraft

och störta ner dem, o Herre, vår sköld.

13 För varje syndigt ord deras läppar fladdrar,

för alla förbannelser och lögner,

fånga dem i deras högmod.

14 Utplåna dem i din flammande vrede,

utplåna tills de helt försvinner.

Då ska alla jordens folk förstå

att Gud regerar över Jakob. <>

15 De kommer varje kväll, ylar likt hundar

och stryker omkring i staden.

16 De ränner överallt efter föda,

och blir de inte mätta stannar de hela natten.

17 Men jag vill sjunga om din styrka,

och jubla var morgon över din trogna kärlek.

För du är min fästning,

min tillflykt på nödens dag.

18 Min Styrka, jag lovsjunger dig!

För Gud är min fästning,

Gud, som visar mig trogen kärlek.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

59:1. 1 Sam 19:11-12. Psalmen har ett tema som är ganska vanligt i Psalmernas bok: Guds folks ständiga utsatthet från illasinnade fiender. Bakom denna fiendskap anas demonisk aktivitet (se kommentar till 1:1). Och mitt i denna fiendskap får vi invänta Guds dom (v. 12-14) och förtrösta på Guds trogna kärlek (v. 11, 17-18). ”Förstör inte (även i Ps 57, 58, 75), möjligen en musikalisk term.

59:7, 15. ylar likt hundar, ordet hundar använder Bibeln ibland i nedsättande och föraktfull betydelse, se Ps 22:17, Ords 26:11, 1 Sam 17:43, 24:15, 2 Sam 9:8, Jes 56:10-11, Matt 7:6, Fil 3:2, Upp 22:15.

59:8. Läpparna är som svärd, jfr v. 13, 10:7, 12:3-5, 36:4, 50:19-20, 55:22, 64:2-7, 73:8-9, 109:2-4, 17, 20, 28. Destruktiva ord som t.ex. förtal och falska anklagelser kan orsaka lika mycket skada som riktiga vapen.

59:9. skrattar hånar, jfr Ps 2:4, 37:13. Den Allsmäktige, som styr historiens alla skeenden, betraktar människokrypens illasinnade planer med välförtjänt förakt.

59:12. Döda dem inte Låt dem irra omkring, dvs låt det bli en utdragen dom så att de ondas gärningar inte snabbt glöms bort utan de blir ett varnande exempel för alla folk under lång tid (jfr 2 Mos 9:15-16).

59:14. Jakob, Israel.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt