PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 58

1 Av David. För körledaren. Till ”Förstör inte”. Ett poem.

2 Är inte er tystnad om rättfärdighet talande?

Ni människor, dömer ni rättvist?

3 Nej, i era hjärtan arbetar orättvisa

och era händer sprider våldet på jorden.

4 De onda avviker redan från moderlivet,

lögnarna går vilse från födseln.

5 Deras gift är som ormgift.

De liknar en kobra som gör sig döv,

vägrar lyssna,

6 och hör inte ormtjusaren

som skickligt utför sin konst.

7 Gud, slå ut deras tänder!

Herre, bryt unglejonens käkar!

8 Låt dem försvinna likt rinnande vatten.

Låt deras riktade pilar vara utan verkan.

9 Låt dem bli lik snigeln upplöst i slem,

lik en dödfödd som aldrig fick se solen.

10 Innan törnen hinner värma upp

det som finns i grytorna sveper Gud bort dem.

11 Den rättfärdige gläds när han ser hämnden,

han ska bada fötterna i den ondes blod.

12 Människorna ska säga:

”Sannerligen, den rättfärdige får sin lön.

Det finns en Gud som dömer på jorden.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

58:1. ”Förstör inte (även i Ps 57, 59, 75), möjligen en musikalisk term.

58:2-6. Det finns inga rättvisa domare här på jorden eftersom (1) människohjärtat från start har en böjelse för orättfärdighet, orättvisa och lögn, v. 3-4, och (2) det finns något diaboliskt i den fallna människans väsende, v. 5-6. ormgift (v. 5), Djävulen kan ibland gestaltas som en orm, 1 Mos 3:1, Upp 20:2.

58:7-10. David har sannolikt också orättfärdiga domare i åtanke (v. 2-3). Det hör till det mest upprörande i tillvaron att åse hur domare dömer orättfärdigt och orättvist. slå ut deras tänder (v. 7), se kommentar till Ps 139:19-22.

58:11-12. Den rättfärdige gläds när han ser hämnden (v. 11), det handlar om glädje över att Guds rättfärdighet och rättvisa manifesteras, i motsats till upprördheten över jordiska domares orättfärdiga domslut, v. 2-10. Det finns en Gud som dömer på jorden (v. 12), Guds domar drabbar jorden oavbrutet, se t.ex. Rom 1:18 och 12:19 med kommentarer, och Upp 15:2-4, Upp 16, 18:20, 19:1-3. Därtill kommer den yttersta domen med Guds slutgiltiga och eviga dom mot de onda, Upp 20:11-15.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt