PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 38

1 En psalm av David. Till påminnelse.

2 Herre, tillrättavisa mig inte i din vrede,

straffa mig inte i din vredesglöd.

3 För dina pilar har trängt in i mig,

din hand ligger tung på mig.

4 Hela min kropp är i obalans

på grund av din vrede,

hela mitt inre är trasigt

på grund av min synd.

5 Mina synder sköljer över mig,

de är mig en börda för tung att bära.

6 Jag har sår som stinker och varar sig

på grund av min dårskap.

7 Jag är förtvivlad och deprimerad,

jag går sörjande dagen lång.

8 Mina höfter brinner av smärta,

hela min kropp är i obalans.

9 Jag är helt kraftlös och nedbruten,

jag skriker i hjärteångest.

10 Herre, du känner all min längtan,

min suckan är inte dold för dig.

11 Mitt hjärta rusar, min kraft sviker,

och jag kan knappt se.

12 Mina vänner och grannar

undviker min plåga,

mina närmaste står på avstånd.

13 De som vill ta mitt liv gillrar fällor,

de som vill mig ont hotar med undergång,

de konspirerar om förräderi dagen lång.

14 Men jag är lik en döv, hör inget,

lik en stum, säger inget.

15 Ja, jag är lik en man som inte hör,

och jag förmår inte ge svar på tal.

16 Men jag väntar på dig, Jahve.

Du, Herre min Gud, ska svara.

17 Jag sa: ”Låt dem inte skratta åt mig

eller förhäva sig över mig när jag snavar.”

18 För jag är nära att falla,

och min plåga är ständigt närvarande.

19 Jag bekänner min skuld,

jag sörjer över min synd.

20 Men mina fiender är vitala och starka,

och många hatar mig utan anledning.

21 De som lönar gott med ont ogillar mig

eftersom jag strävar efter godhet.

22 Jahve, överge mig inte,

min Gud, var mig nära!

23 Herre, min Frälsare,

skynda till min hjälp!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Denna psalm, samt psalmerna 6, 32, 51, 102, 130, 143 har en gemensam ton av bot, ånger, förlåtelse, nåd.

38:2. Samma vers förekommer  i Ps 6:2, se även kommentarer till Ps 6:2-8.

38:3. dina pilar har trängt in i mig, i stark kontrast till nutida tro gör också denna psalm klart att Gud ibland tuktar och straffar troende på grund av deras synder. Den rättfärdige David drabbades av Guds hand både fysiskt och psykiskt och blev övergiven av nära och kära. Guds pilar (v. 3) som skjuts mot de onda (Ps 18:15) kan ibland riktas även mot Guds älskade. Jfr Ps 6, 39:10-12, 41:5, 60:3-5, Ps 88, Ps 106:40, Joh 5:14, 9:2-3, 1 Kor 11:30, Hebr 12:5-11, 1 Petr 4:19, Upp 2:22-23, med kommentarer.

38:7, 9. Depression och ångest kan drabba vem som helst i denna värld, troende såväl som otroende, god såväl som ond. En annan trons gigant som drabbades av detta ibland var aposteln Paulus, 2 Kor 4:8-12, 6:4-5, 10. Jesus fick uppleva den starkaste formen av ångest, Matt 26:37-38, Luk 22:44.

38:12. Att vara hängiven Gud är ingen garanti för bestående vänskap med trossyskon. Gud kan pröva vår tro genom ensamhetens bittra pil. Jfr Ps 31:12, 41:10, 55:13-15, 88:19, Job 19:13-19, Jes 53:3 (Messias), 2 Tim 1:15, 4:10, 16.

38:13, 17, 20. När David var som svagast till kropp och själ passade hans fiender på och gick till angrepp. På samma sätt angriper oss ibland demoner när vi är sårbara och utsatta.

38:14-15. I sin djupa depression blev David apatisk och likgiltig inför allt och alla.

38:19. David, som var en man ”efter Guds hjärta” (1 Sam 13:14, Apg 13:22), hade ofta anledning att be om förlåtelse för sina synder, se även t.ex. Ps 32:3-5, 40:13, 41:5, 51:3-7.

38:21. Varken onda människor eller onda makter tycker om goda människor som gör goda handlingar. En sådan alltigenom god människa (Jesus Kristus) fick sitt liv avslutat med tortyr och korsfästelse.

38:22-23. Att ropa till Gud om hjälp mitt i ensamhetens mörker och i smärta och lidande är ett uttryck för starkaste och vackraste tro.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt