PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 39

1 En psalm av David. För körledaren. Till Jedutun.

2 Jag sa: ”Jag vill vaka över mitt liv

och inte synda med min tunga.

När de onda är i min närhet

vill jag låsa munnen.”

3 Jag sa inte ett ljud, inte ens något gott.

Men min smärta bara växte,

4 ångesten var svår,

det brann som eld medan jag suckade.

Till sist talade jag ut:

5 ”Herre, låt mig förstå att jag ska dö,

att mina dagar är utmätta.

Hjälp mig inse min förgänglighet.

6 Du har gett mig en handfull dagar,

min livstid är som intet för dig.

Sannerligen, alla människor,

hur bergfasta de än står,

är som en vindpust. <>

7 Som skuggor vandrar de omkring,

all deras jäkt är tomhet.

Och vem ska få vad de samlat på sig?

8 Och nu, Herre, vad väntar jag på?

Jag sätter mitt hopp till dig.

9 Befria mig från alla förbrytelser.

Låt inte de oförnuftiga förnedra mig.

10 Jag är mållös, min mun är stängd,

för detta är ditt verk.

11 Sluta att plåga mig, du slår ju ihjäl mig!

12 Du tillrättavisar och straffar en man

för hans synd,

likt malen förtär du det han älskar.

Sannerligen, alla människor är som en vindpust. <>

13 Herre, lyssna till min bön,

hör noga på mitt rop!

Var inte tyst när min tår rinner.

För jag är en gäst hos dig,

en främling som alla mina fäder.

14 Se inte på mig så!

Låt mig få le igen

innan jag för alltid går bort.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

39:1. Jedutun, (även i Ps 62, 77) sannolikt samme man som omnämns i 1 Krön 16:41-42.

39:2. Jfr Ps 141:3 med kommentar.

39:3. Jag sa inte ett ljud, David ger ett likadant vittnesbörd i Ps 32:3.

39:4. Till sist talade jag ut, jfr Ps 32:5.

39:5-7. Samma visdom ger Predikarens bok uttryck för. en handfull dagar en vindpust (v. 6), Bibeln understryker ofta att människans liv är kort och förgängligt, se även Ps 62:10, 89:48, 90:12, 102:12, 109:23, 144:4, Job 8:9, Pred 7:1, Jak 4:14.

39:9. förbrytelser, dvs synder och skuld inför Gud.

39:10. detta är ditt verk, dvs Guds. Det är uttryck för sann tro och gudsfruktan att ta emot allt från Guds hand, inte bara det goda, utan även sorgen och smärtan. En tro som bara kan godta solsken över sitt liv är en falsk och bräcklig tro som inte blir långlivad (Matt 13:20-21). Se även kommentarer till Ps 38:3-9, och inledningskommentar till Ps 41.

39:12. Du tillrättavisar och straffar, se kommentar till Ps 38:3.

39:13. gästfrämling, jfr 1 Petr 2:11 med kommentar.

39:14. Se inte på mig så, med stränga ögon (v. 11-12).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt