PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 37

1 Av David.

Gräm dig inte över de onda,

avundas inte dem som gör illa.

2 För strax vissnar de som gräset

och slokar som grönskan.

3 Förtrösta på Herren och lev i godhet,

bo i landet och odla tillit.

4 Ha din glädje i Herren

och han ska uppfylla ditt hjärtas önskan.

5 Anförtro din livsväg åt Herren,

förtrösta på honom och han ska verka.

6 Han ska låta din rättfärdighet stråla,

din rättvisa sak som middagens sken.

7 Meditera tyst inför Herren

och vänta på honom.

Gräm dig inte över den framgångsrike,

den som lever ut sina onda planer.

8 Stilla din ilska och undvik raseri,

gräm dig inte, det för ont med sig.

9 För de onda ska utplånas,

men de som väntar på Herren

ska ärva landet.

10 En kort tid och den onde är borta.

Du letar där han var, men han finns ej mer.

11 Men de ödmjuka ska ärva landet

och få glädjas av välgång i överflöd.

12 Den onde konspirerar

mot den rättfärdige i vrede och hat.

13 Men Herren skrattar åt honom,

för han vet att hans dag kommer.

14 De onda drar svärdet och spänner bågen.

De vill fälla den bedrövade och nödlidande,

slakta den som lever oförvitligt.

15 Svärdet ska in i deras eget hjärta,

bågen ska brytas av.

16 Det lilla som den rättfärdige har

är bättre än överflödet hos de många onda.

17 För de ondas makt ska brytas,

men Herren bistår de rättfärdiga.

18 Herren vet allt om de oförvitligas dagar.

Och deras arv består för evigt.

19 De ska inte bli besvikna i svåra tider,

när svält kommer har de tillräckligt.

20 Men de onda ska förgås.

Herrens fiender försvinner

likt ängens blomsterprakt,

de försvinner som en rökpuff.

21 Den onde lånar utan att betala igen.

Den rättfärdige är generös och givmild.

22 För Herrens välsignade ska ärva landet,

men hans förbannade ska utplånas.

23 Herren har förberett en mans steg

och gläds över hans väg.

24 Han må snubbla, men faller inte,

för Herren håller hans hand.

25 Varken som ung eller gammal

har jag sett en rättfärdig övergiven,

eller hans barn tigga om bröd.

26 Han är alltid generös och lånar ut,

och hans barn är välsignade.

27 Undvik det onda och lev i godhet

och du ska få bo kvar för alltid.

28 För Herren älskar rättvisa.

Han överger inte sina heliga,

de är bevarade för evigt.

Men de ondas barn ska utplånas.

29 De rättfärdiga ska ärva landet

och bo där för evigt.

30 Den rättfärdige talar visdomsord,

från hans tunga ljuder rättvisa.

31 Guds undervisning är i hans hjärta,

han står orubblig.

32 Den onde lurar på den rättfärdige

och försöker döda honom.

33 Men Herren ska inte

lämna honom i den ondes makt

eller fördöma honom i rätten.

34 Vänta på Herren och följ hans väg.

Han ska upphöja dig till att ärva landet.

Och du ska få se de onda utplånas.

35 Jag såg en ond och hänsynslös man,

lik ett yvigt, frodigt och rotfast träd.

36 Han passerade,

och plötsligt fanns han ej mer.

Jag sökte honom förgäves.

37 Se på den rättrådige,

betrakta den oförvitlige,

för fridens man har en framtid.

38 Men alla syndare ska utrotas,

de ondas framtid huggs av.

39 De rättfärdigas frälsning

kommer från Herren,

han är deras skydd i nödens tid.

40 Herren hjälper och befriar dem.

Han befriar dem från de onda

och frälser dem,

för de söker skydd hos honom.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen är alfabetisk, se kommentar till Ps 25.

37:1, 7-8. Gräm dig inte, när de gudfruktiga bevittnar onda syndares framgång och välmående så kan de frestas till ”grämelse”, ”ilska” och ”raseri” (v. 8).  Den rätta inställningen inför mötet med ond orättvisa är istället att ”förtrösta” på Gud (v. 3), ”ha sin glädje” i Gud (v. 4), ”anförtro” sig åt Gud (v. 5),”meditera” inför Gud (v. 7), ”vänta” på Gud (v. 9, 34), vara ”ödmjuk” (v. 11), vara förnöjsam med det lilla (v. 16), vara godhjärtad (v. 3, 21, 26-27), tala ”vist” och ”rättvist” (v. 30), följa Guds ”undervisning” (v. 31), vara ”en fridens man” (v. 37).

37:7. Meditera, betyder i Psalmernas bok att vara i stillhet, tyst begrundan och bön inför Gud och hans ord.

37:9-10, 12, 14, 17, 20-21, 28, 32-35, 38, 40. de onda den ondede ondas en ond, se kommentar till Ps 1:1.

37:9, 11, (18), 22, 29, 34. ärva landet, ett löfte som möter sin slutliga fullbordan i himlen. Jfr Matt 5:5 med kommentar.

37:13. skrattar, se kommentar till Ps 2:4. hans dag kommer, då han ska utplånas (v. 9, 15, 17, 20, 34-36, 38).

37:23. Herren har förberett en mans steg, ofta är det fördolt för oss människor, men ibland kan det visa sig särskilt tydligt, se t.ex berättelsen om Josef, 1 Mos 37-50. Om Guds plan för den troende, se även Ps 31:4, 32:8, 37:23, 40:6, 57:3, 73:24, 139:16, Fil 1:6, 2:13, och Rom 8:28 med kommentar.

37:24. snubbla, avvika från Guds väg. faller inte, går inte vilse ända till avfall.

37:33. eller fördöma honom i rätten, människor kan orättfärdigt döma och fördöma Guds folk, men Gud fördömer inte dem som han rättfärdigförklarat, Rom 8:1, 33-34.

37:35-36. Många onda lever i överflöd (v. 16) och allt kan tyckas gå dem väl. Men deras framgång och välmåga är kortvarig i evighetens perspektiv, jfr v. 2, 10, 13, 20, samt psalmerna 49 och 73.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt