PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 36

1 Av David, Herrens tjänare. För körledaren.

2 Ett budskap har lagts på mitt hjärta

om den ondes förbrytelser:

Han bryr sig inte om att frukta Gud.

3 Han är alltför egenkär

för att upptäcka och hata sin synd.

4 Hans ord är ondska och falskhet.

Han har övergett visdom och godhet.

5 Han smider hemska planer på sin bädd.

Han slår in på en destruktiv väg.

Han tar inte avstånd från det onda.

6 Herre, din trogna kärlek når till himlen,

din trofasthet når till skyarna.

7 Din rättfärdighet är som mäktiga berg,

din rättvisa som väldiga hav.

Herre, du hjälper människor och djur.

8 Gud, hur dyrbar är inte din trogna kärlek!

Människor finner tillflykt i dina vingars skugga.

9 De mättas av överflödet i ditt hus,

du låter dem dricka av din njutnings flod.

10 För hos dig är livets källa,

 i ditt ljus ser vi ljus.

11 Bred ut din trogna kärlek

över dem som känner dig,

din rättfärdighet över de oförvitliga.

12 Låt inte de arroganta trampa på mig,

låt inte de onda fördriva mig.

13 Där ligger de onda slagna,

nedkastade och oförmögna att resa sig.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

36:1. Herrens tjänare, i GT kallas även Mose (5 Mos 34:5) och Josua (Jos 24:29) för ”Herrens tjänare”.

36:2-5. Han bryr sig inte om att frukta Gud (v. 2), en tro utan fruktan för Gud leder till ett själviskt och gudsfientligt liv. En motsvarighet i Nya Testamentet till dessa verser är Rom 3:10-18, som avslutas med orden: ”De har ingen fruktan för Gud”. Att frukta Gud betyder att man vill undvika att synda och strävar efter att lyda Guds lagar och bud med Guds rättfärdiga vrede och domens dag för ögonen. Se även Luk 12:5 med kommentar.

36:6-11. Verserna kontrasterar v. 2-5 och beskriver tron och inställningen hos Guds folk. Det är främst en tro som värdesätter Guds trogna kärlek, som är utbredd över dem som känner Gud, v. 6, 8, 11.

36:7. du hjälperdjur, se t.ex. Ps 104:10-14, 17-18, 21, 25-28, 136:25, 147:8-9, Job 39, Jona 4:11, Luk 12:24.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt