PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 35

1 Av David.

Herre, bekämpa mina motståndare,

attackera mina angripare!

2 Grip liten och stor sköld,

res dig och kom till min hjälp.

3 Använd spjut och stridsyxa

mot dem som jagar mig.

Säg till mig: ”Jag är din frälsning.”

4 Låt dem som vill göra slut på mig

bli förödmjukade och vanärade.

Låt dem som vill mig ont

vika tillbaka förnedrade.

5 Låt dem bli som agnar för vinden

när Herrens utsände fördriver dem.

6 Låt deras väg bli mörk och hal

när Herrens utsände jagar dem.

7 Utan skäl dolde de för mig sitt nät,

utan skäl grävde de en grop för mig.

8 Låt plötslig undergång ramma honom!

Låt nätet han dolde fånga honom

så han faller till egen undergång.

9 Då ska jag glädjas i Herren,

jubla över hans frälsning.

10 Hela mitt inre ska säga:

”Herre, vem är som du?

Du som räddar den svage från den starke,

den svage och nödlidande från rånaren?”

11 Ondsinta vittnen träder fram,

de förhör mig om okända ting.

12 De lönar gott med ont.

Jag är ensam och sörjande.

13 Men när de var sjuka

klädde jag mig i säckväv.

Jag plågade mig med fasta

och bad oupphörligt.

14 Det var som gällde det en vän eller bror,

som begrät jag min mor.

Bedrövad sörjde jag klädd i svart.

15 Men när jag föll kom de samman

och skrattade.

Okända plågoandar kom samman mot mig,

de sargade min själ utan uppehåll.

16 Som gudsfientliga gycklare vid fester

grimaserar de ilsket mot mig.

17 Herre, hur länge ska du se på?

Rädda mig från deras härjningar,

mitt enda liv från lejonen.

18 Jag vill tacka dig i den stora församlingen,

i folkmängden vill jag prisa dig.

19 Låt inte mina falska fiender

glädjas över mig,

låt inte de som hatar mig utan skäl

göra hånfulla miner.

20 För de talar inte vänligt.

Och de tänker ut bedrägliga ting

mot de fridfulla i landet.

21 De gapar mot mig

och påstår hånfullt att de såg det.

22 Herre, du såg. Var inte tyst.

Herre, var mig nära.

23 Vakna och res dig till mitt försvar.

Min Gud och min Herre, för min talan.

24 Jahve min Gud, döm mig

efter din rättfärdighet.

Låt dem inte få glädjas över mig.

25 Låt dem inte få tänka:

”Utmärkt! Det blev som vi ville.”

Låt dem inte få säga:

”Vi slukade honom!”

26 Låt dem som gläds åt min olycka

bli förödmjukade och skamsna.

Låt dem som bröstar upp sig mot mig

bli iklädda skam och vanära.

27 Låt dem som uppskattar min rättfärdighet

få jubla och glädjas.

Låt dem alltid säga: ”Stor är Herren,

som vill att det går väl för sin tjänare!”

28 Och jag ska tala om din rättfärdighet,

och prisa dig hela dagen.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

I denna psalm (liksom i flera liknande) talas om illasinnade människor som på olika sätt angriper trons folk. Och David ber att Gud ska vedergälla dem. Utifrån Nya Testamentet vet vi att den här typen av psalmer också handlar om de troendes oavbrutna kamp mot onda andemakter (jfr Ef 6:11-12 med kommentarer).

35:1-8. Om denna bön att Gud ska göra slut på hans angripare, se kommentar till Ps 139:19-22.

35:5-6. Herrens utsände, i Psalmernas bok förekommer formuleringen även i 34:8. Se kommentar till 1 Mos 16:7.

35:13-16. I en gudsfientlig och oberäknelig värld får Guds folk förvänta sig att den kärlek de visar kan bli besvarad med ondska.

35:19-21. de som hatar mig utan skäl (v. 19), Guds folk får räkna med att bli utsatta för det som i grunden är ett demoninspirerat hat (se Matt 10:22 och Joh 17:14 med kommentarer), och inte alltid vet de onda själva varför de bär på detta irrationella hat mot de gudfruktiga och tvingas därför hitta på falska anklagelser. Ett sådant hat drabbade även Jesus Kristus som citerar dessa ord, Joh 15:25.

mot de fridfulla (v. 20), ingen som tillhör Gud går säker i denna värld. Om man än gör allt för att leva ett lugnt och strävsamt liv och vara vänlig mot alla, så kommer man ändå under sin livsväg att bli konfronterad av illasinnade människor. att de såg det (v. 21), de utgav sig för att vara vittnen till någon anklagelse. Men de var falska vittnen. Eller också handlar det om att de såg Davids fall (v. 15).

35:22. du såg, Davids tro på Guds allseende öga gör att han litar på att Gud ska försvara honom (v. 23) och frikänna honom i det som han anklagats för (v. 24).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt