PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 31

1 En psalm av David. För körledaren.

2 Herre, jag söker skydd hos dig,

låt mig aldrig bli förödmjukad.

Befria mig i din rättfärdighet.

3 Lyssna noga till mig,

skynda att rädda mig!

Var mig en skyddande klippa,

en stark frälsande borg.

4 Ja, du är min klippa och min borg.

Du leder och styr mig för ditt namns skull.

5 Du tar mig ur det nät som de dolt för mig,

för du skyddar mig.

6 I din hand anförtror jag min ande.

Jahve, sanningens Gud, du befriar mig.

7 Jag hatar dem som klänger vid tomma avgudar.

Själv förtröstar jag på Herren.

8 Jag vill jubla av glädje över din trogna kärlek,

för du såg mitt lidande.

Du visste om min själs ångest.

9 Du la mig inte i fiendehand,

du gav mina fötter frihet.

10 Herre, visa mig nåd, för jag är i nöd.

Mina ögon förtärs av sorg,

så även själ och kropp.

11 Mitt liv är märkt av ängslan,

mina år av suckan.

Jag är kraftlös på grund av min synd,

och mina ben förtärs.

12 Alla mina fiender vanärar mig,

särskilt mina grannar.

Och mina vänner räds mig,

de som ser mig på gatan viker undan.

13 Jag är glömd, lik en avliden

som ingen tänker på.

Jag är som ett krossat lerkärl.

14 För jag hör hur hopen viskar.

De konspirerar mot mig

och vill ta mitt liv.

”Det är terror från alla håll!”

15 Men jag förtröstar på dig, Jahve,

jag säger: ”Du är min Gud.”

16 Min tid ligger i din hand.

Rädda mig från mina fiender

som jagar mig!

17 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,

fräls mig i din trogna kärlek.

18 Herre, låt mig inte bli förödmjukad,

för jag ropar till dig.

Låt de onda bli förödmjukade,

tysta dem i dödsriket.

19 Slut lögnaktiga läppar,

de som i arrogans och förakt

talar oförskämt mot den rättfärdige.

20 Hur överflödar inte din godhet

som du lagrat åt dem som fruktar dig!

Inför människors åsyn gör du detta

för dem som söker skydd hos dig.

21 I din närvaros beskydd gömmer du dem

från människors list.

Du döljer dem på skyddad plats

undan ilskna tungor.

22 Lov och pris till Herren,

för mirakulöst visade han mig

sin trogna kärlek i belägrad stad!

23 Jag sa i min ängslan:

”Jag är bortstött från din närhet.”

Men du hörde min vädjan

när jag ropade till dig om hjälp.

24 Älska Herren, alla hans heliga!

Herren bevarar de trofasta,

men vedergäller hårt de arroganta.

25 Var starka och tappra i era hjärtan,

alla ni som väntar på Herren!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

31:1-3. Verserna har flera likheter med 71:1-3.

31:4. Du leder och styr mig, om Guds ledning, se Ps 32:8, 37:23, 40:6, 57:3, 73:24, 139:16, Fil 1:6, 2:13, och Rom 8:28 med kommentar.

31:6. I din hand anförtror jag min ande, Jesus Kristus citerar från denna vers, Luk 23:46. Jfr även med martyren Stefanos sista ord i Apg 7:59.

31:7. Jag hatar, David är fylld av Guds indignation, jfr Jer 6:11, 15:17, och hatar likt Gud, jfr Ps 5:6-7, 11:6. Se även Rom 12:9 med kommentar. tomma avgudar, se Jesajas dräpande beskrivning av avguderiet och avgudadyrkare, Jes 44:9-20.

31:11. Mitt liv mina år, hela livet hade mer eller mindre varit en plåga, jfr Ps 88 och 90:7-12 med kommentarer.

31:14. Det är terror från alla håll! Sannolikt återger David här ett vanligt talesätt. Formuleringen förekommer även i Jer 6:25, 20:3, 10, 46:5, 49:29, Klag 2:22.

31:16. Min tid ligger i din hand, jfr Ps 139:16, samt Matt 6:27 med kommentar.

31:17. Låt ditt ansikte lysa över, jfr Ps 4:7 med kommentar. din trogna kärlek, se kommentar till 5:8.

31:24. Herren bevarar, se kommentar till 12:8.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt