PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 32

1 Av David. Undervisning.

Salig är den vars förbrytelser är förlåtna,

vars synder är begravda.

2 Salig är den människa som Herren

inte tillräknar synd,

och vars ande är utan falskhet.

3 Så länge jag teg var jag matt och svag,

jag suckade dagen lång.

4 För dag och natt låg din hand tung på mig.

Min livskraft torkade ut som i sommarhetta. <>

5 Då erkände jag min synd för dig

och dolde inte min skuld. Jag sa:

”Jag vill bekänna mina förbrytelser för Herren.”

Och du förlät mig min syndaskuld. <>

6 Därför ska alla heliga be till dig

när du är att finna.

Sannerligen, när väldiga vatten hotar

ska det inte nå dem.

7 Du är mitt gömställe, du beskyddar mig från nöd.

Du omsluter mig med befrielsens glädjerop. <>

8 ”Jag ska lära och undervisa dig

om den väg du ska vandra.

Jag ska ge dig råd

medan min blick vilar på dig.”

9 Var inte som oförståndig häst eller mula!

De måste tämjas med tygel och betsel

för att komma dig nära.

10 Den ondes plågor är många.

Men Herrens trogna kärlek omsluter den

som förtröstar på honom.

11 Ni rättfärdiga, var glada i Herren och fröjda er!

Jubla, alla ni rättsinniga!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Denna psalm, samt psalmerna 6, 38, 51, 102, 130, 143 har en gemensam ton av bot, ånger, förlåtelse, nåd.

32:1-2. Paulus citerar dessa två verser i Rom 4:7-8. Salig, se kommentar till Ps 1:1.

32:3-4. Davids obekända synd ledde till utmattning och depression.

32:5. Det som utmärker den rättfärdige är att han är medveten om sin synd (v. 3-4) och inte förnekar den utan bekänner den inför Gud. Den ondes beteende är det motsatta, Ps 36:2-3.

32:6. när du är att finna, när troende syndar och sedan ångrar sig och ber om förlåtelse låter Gud sig åter finnas och förlåter, jfr 1 Joh 1:9. Om någon sorglöst lever i obotfärdig synd kan det slutligen komma en tid då Gud stänger dörren, Jes 55:6, Ords 1:23-28. väldiga vatten, se kommentar till Ps 29:3.

32:7. befrielsens glädjerop, möjligen avses församlingen som hört Davids ångerfulla bön och därför brister ut i glädje.

32:8. Jag ska lära och undervisa dig, det är först och främst genom Skriften som Gud undervisar oss om livets och sanningens väg. Se även Joh 16:13 med kommentar. Men Gud leder också personligt, se t.ex. 40:6, Apg 8:26-29, 10:19-20, 13:2, 16:6-10. Andra texter om Guds ledning: Ps 31:4, 37:23, 40:6, 57:3, 73:24, 139:16, Fil 1:6, 2:13, och Rom 8:28 med kommentar.

32:10. Herrens trogna kärlek omsluter, detta är en objektiv verklighet och sanning för Guds folk även mitt i de mörkaste stunder, jfr Rom 8:35-39.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt