PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 33

1 Ni rättfärdiga, jubla i Herren!

Lovsång är naturligt för de rättsinniga.

2 Tacka Herren med lyra,

spela för honom på tiosträngad harpa.

3 Sjung för honom en ny sång,

spela vackert under jubelrop.

4 För Herrens ord är oklanderligt

och alla Guds gärningar är trofasta.

5 Gud älskar rättfärdighet och rättvisa.

Jorden är full av Herrens trogna kärlek.

6 Rymden skapades genom Herrens ord,

alla himlakroppar genom hans utandning.

7 Han samlade havsvattnet på ett ställe

och lagrade djupen.

8 Hela världen må frukta Herren,

alla på jorden må vörda honom,

9 för han talade, och det blev till,

han befallde, och där stod det.

10 Herren kullkastar ländernas avsikter,

han hindrar folkens planer.

11 Herrens avsikt står för evigt,

hans hjärtas planer för alla släkten.

12 Saligt är det land vars Gud är Jahve,

det folk han utvalt att tillhöra honom.

13 Herren blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet.

14 Där han tronar iakttar

han människorna på jorden.

15 Han som format allas hjärtan

betraktar alla deras gärningar.

16 En kung räddas ej genom stor armé.

En krigare undkommer ej genom stor kraft.

17 Hästar kan inte trygga segern,

deras kraftfullhet kan inte rädda.

18 Men Herrens öga vilar på dem

som fruktar honom,

dem som väntar på hans trogna kärlek,

19 att han ska rädda dem från döden,

och hålla dem vid liv genom hungersnöd.

20 Vår själ väntar på Jahve,

han är vår hjälp och sköld.

21 Vårt hjärta gläds i honom,

för vi förtröstar på hans heliga namn.

22 Jahve, låt din trogna kärlek vila över oss,

för vi väntar på dig.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

33:1. naturligt, nästan hela psalmen utgör en förklaring till varför lovsång är naturligt och självklart för trons folk.

33:4. Herrens ord är oklanderligt, att Guds ord är tillförlitligt har en gång för alla uppenbarats för mänskligheten genom att allting har skapats genom detta gudsord, v. 6.

33:6-9. Att Gud skapat universum med sitt blotta ord (jfr 1 Mos 1) innebär en oavbruten kallelse till alla människor att falla ner inför Skaparen i ödmjuk vördnad och fruktan. (Se även 148:5 med kommentar.) Han samlade havsvattnet på ett ställe (v. 7), jfr 1 Mos 1:9. Hela världenalla på jorden (v. 8), Israel är Guds utvalda folk (v. 12), men Gud är samtidigt hela människosläktets Skapare.

33:10-11. Verserna förkunnar att Gud är historiens Gud som styr och härskar över alla folk och låter sin vilja och plan gå i fullbordan för varje land (jfr  Dan 4:14, 22, 29, 31-32, 5:17-21). hindrar folkens planer (v. 10), jfr Ords 21:30.

33:13-15. Ingen undkommer Guds allvetande och utvärderande öga. Skaparen av universum vet allt om varje människas handlingar och motiv och betraktar varje steg hon tar. Jfr Job 34:21, Ps 94:8-11, Ords 15:11, Jer 32:19.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt