PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 34

1 Av David, när han spelade vansinnig inför Abimelek, 

som drev bort David så att han kom undan.

2 Jag ska alltid prisa Herren,

ständigt lovsjunga honom.

3 Jag vill vara stolt i Herren.

Detta ska de ödmjuka med glädje höra.

4 Lovsjung Jahve med mig,

låt oss tillsammans upphöja hans namn!

5 Jag sökte Herren och han svarade mig.

Han befriade mig från alla rädslor.

6 De som ser på honom strålar,

deras ansikten rodnar ej av skam.

7 Den utsatte grät. Herren hörde,

och frälste honom ur all hans nöd.

8 Herrens utsände

slår läger omkring dem

som fruktar honom,

och räddar dem.

9 Smaka och upplev att Herren är god.

Salig är den man som söker skydd hos honom.

10 Frukta Herren, ni hans heliga,

de som fruktar honom saknar inget.

11 Unglejon kan lida nöd och svälta,

men de som söker Herren saknar inget gott.

12 Söner, kom och lyssna på mig,

jag vill lära er att frukta Herren.

13 Är du en man som tycker om livet

och vill se goda dagar?

14 Då ska du vakta din mun

och inte tala ont och falskt.

15 Undvik ondska och gör gott,

sök och eftersträva harmoni.

16 Herrens ögon följer de rättfärdiga

och hans öron hör deras rop.

17 Men Herren ser strängt på dem

som lever i ondska,

han utplånar deras minne från jorden.

18 När de rättfärdiga ropar lyssnar Herren

och befriar dem ur all nöd.

19 Herren är nära krossade hjärtan,

han hjälper de i anden nedbrutna.

20 Den rättfärdige får lida mycket,

men Herren räddar honom från allt.

21 Han bevarar varje ben i hans kropp,

inte ett enda är brutet.

22 Ondska har ihjäl de onda.

Och de som hatar den rättfärdige

ska straffas.

23 Herren befriar sina tjänares själar.

Ingen som söker skydd hos honom

ska straffas.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen är alfabetisk, se kommentar till Ps 25.

34:1. 1 Sam 21:10-15. Samma händelse åsyftas i rubrik till Ps 56. Abimelek, sannolikt en titel eller ett annat namn för Akish, kungen i Gat.

34:3. stolt i Herren, stolt över allt det goda som Gud ger. Jfr 2 Kor 10:17, Gal 6:14, Fil 2:16.

34:5. befriade mig från alla rädslor, utom fruktan för Gud, v. 8, 10, 12. Enligt Jesus Kristus finns det bara en fruktan – fruktan för Gud, som är befogad för hans efterföljare, se Luk 12:4-7 med kommentarer.

34:8. Herrens utsände, i Psalmernas bok förekommer formuleringen även i 35:5-6. Se kommentar till 1 Mos 16:7.

34:9. Salig, se kommentar till Ps 1:1.

34:10. heliga, se kommentar till Ps 4:4.

34:12-13. Söneren man, på Bibelns tid var det först och främst familjernas söner som undervisades i Guds lagar (se t.ex. Ords 2:1, 3:1, Pred 11:9, 12:12, och kommentar till Ps 119:9).

34:13-17. Citeras i 1 Petr 3:10-12.

34:14. vakta din mun, Gud bryr sig om och lyssnar på varje ord vi uttalar, jfr Ps 141:3, Ords 10:19, 13:3, 17:27, 18:21, 21:23, Matt 12:36, Ef 4:29, 5:4, Jak 3.

34:15. eftersträva harmoni, jfr Rom 12:18.

34:17. Herren ser strängt, se Ps 5:6 med kommentar.

34:19. Herren är nära krossade hjärtan, människor som är svaga, nedbrutna och deprimerade möts med särskild omsorg av Gud, jfr Ps 51:19, 147:3, Jes 57:15, 61:1, Matt 5:3-4, Luk 18:13-14.

34:20. Den rättfärdige får lida mycket, jfr Apg 14:22 med kommentar. Herren räddar honom från allt, varje gång en troende kommer ur ett lidande så är det Guds förtjänst, och slutligen fullbordas Guds räddning då den troende kommer till himlen.

34:21. Versen citeras i Joh 19:36. Orden möter därmed en fullbordan i Jesus Kristus. Jesus utsattes för tortyr, men blev också han ”räddad från allt” (v. 20) genom uppståndelsen.

34:23. Herren befriar sina tjänares själar, Gud räddar och befriar från synd här på jorden, och han kan befria från lidande och nöd. Men orden möter främst sin fullbordan i himlen.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt