PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 27

1 Av David.

Herren är mitt ljus och min frälsning,

vem skulle jag frukta?

Herren skyddar mitt liv,

vem skulle jag rädas?

2 När onda människor,

mina fiender och motståndare,

vill göra slut på mig,

då ska de snubbla och falla.

3 Om en krigshär omringar mig

räds ändå inte mitt hjärta.

Om krig bryter ut mot mig

är jag ändå förtröstansfull.

4 Jag har bett Herren om en sak,

en längtan har jag:

att få bo i Herrens hus alla mina dagar,

vila mina ögon på Herrens ljuvlighet

och reflektera i hans tempel.

5 För han gömmer mig i sin hydda

på den onda dagen.

Han döljer mig på skyddad plats

i sin tälthelgedom.

Han lyfter mig upp på klippan.

6 Nu går jag med högburet huvud

bland mina fiender omkring mig.

Och i hans tälthelgedom

ska jag bära fram jublets offer.

Jag ska sjunga och spela för Herren.

7 Herre, lyssna när jag ropar,

visa mig nåd och svara mig!

8 Mitt hjärta följer din maning:

”Sök mitt ansikte!”

Herre, jag söker ditt ansikte.

9 Dölj inte ditt ansikte för mig,

stöt inte bort din tjänare i vrede.

Gud, min Frälsare,

du som varit min hjälpare,

lämna och överge mig inte.

10 För min far och mor har lämnat mig,

men Herren ska ta hand om mig.

11 Herre, lär mig din väg.

Led mig på en jämn stig

på grund av mina motståndare.

12 Ge mig inte åt mina fienders vilja,

för falska vittnen står upp mot mig

och de andas våld.

13 Det är min tro att jag ska få se

Herrens godhet i de levandes land.

14 Vänta på Herren,

var stark och tapper i ditt hjärta,

vänta på Herren!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

27:4-5. hustempelhyddatälthelgedom, orden är synonyma och uttrycker en gudstjänstplats där Gud var nära. Jfr 2 Mos 33:7-11, 2 Sam 6:17. Se även kommentar till 5:8. att få bo i Herrens hus alla mina dagar (v. 4), jfr Ps 23:6 med kommentar.

27:8-9. ansikte, att söka Guds ansikte innebär att söka Guds nåd, jfr Ps 31:16, 4 Mos 6:26.

27:10. min far och mor har lämnat mig, orden kan tas bokstavligt. Men det kan även vara ett ordspråk med betydelsen att han känner sig övergiven av alla. Eller det kan betyda att hans föräldrar har avlidit.

27:13. jag ska få se Herrens godhet, jfr v. 4. i de levandes land, dvs här på jorden bland de levande (formuleringen förekommer även i 116:9, 142:6).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt