PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 28

1 Av David.

Herre, jag ropar till dig!

Min klippa, svara inte med tystnad.

Om du förblir tyst mot mig

blir jag lik dem som gått i graven.

2 Lyssna till min vädjan

när jag ropar till dig om hjälp,

när jag lyfter mina händer

mot det allra heligaste i din helgedom.

3 Släpa inte bort mig med de onda

som begår illdåd.

De talar vänligt med sin nästa

men har ondska i hjärtat.

4 Vedergäll dem för vad de gjort,

för alla deras onda handlingar,

för allt de sysslat med.

Ge dem vad de förtjänar!

5 För de ignorerar Herrens gärningar,

hans händers verk.

Herren ska riva ner dem

och aldrig mer bygga upp dem.

6 Lov och pris till Herren,

för han har hört min vädjan!

7 Herren är min styrka och min sköld.

Mitt hjärta förtröstade på honom

och han hjälpte mig.

Därför jublar mitt hjärta,

jag tackar honom med min sång.

8 Herren är sitt folks styrka.

Han är ett frälsningens skydd

för sin smorde.

9 Fräls ditt folk och välsigna

dem som tillhör dig.

Var deras herde och bär dem för evigt.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

28:2. det allra heligaste, där förbundsarken fanns (2 Krön 5:7), och försoningslocket (2 Mos 25:17-22), platsen där Guds vrede avvändes och folket fick del av Guds nåd och kärlek.

28:4. Vedergäll dem, se kommentar till Ps 139:19-22.

28:5. de ignorerar Herrens gärningar, fastän Gud oavbrutet uppenbarar sig bl.a. genom sin skapelse, sina domar, och sitt ord, så är de onda likgiltiga inför Gud. Jfr Rom 1:20 med kommentar.

28:8. sin smorde, avser kungen (dvs David själv), och det utvalda folket (Ps 105:15).

28:9. Var deras herde, jfr Ps 23:1 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt