PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 26

1 Av David.

Herre, frikänn mig, för jag har levt rättrådigt.

Och jag har orubbligt förtröstat på Herren.

2 Herre, rannsaka och granska mig,

pröva mitt hjärta, mitt inre.

3 För jag har din trogna kärlek för ögonen

och lever i din sanning.

4 Jag sitter inte bland lögnare

och umgås inte med falska människor.

5 Jag hatar de ondsintas hop

och jag vägrar sitta bland de onda.

6 Jag tvår mina händer i oskuld

och går runt ditt altare, Herre,

7 för att låta tacksägelse höras

och för att berätta om alla dina mirakler.

8 Herre, jag älskar huset där du bor,

den plats där din härlighet är.

9 Fös inte ihop mig med syndare,

mitt liv med mördare.

10 De bär på ondska

och högerhanden är full av mutor.

11 Men jag lever rättrådigt.

Befria mig och visa mig nåd.

12 Jag står på jämn mark.

Jag ska prisa Herren i församlingarna.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

26:1. frikänn mig, i Nya Testamentet möter vi ett uttryck med liknande betydelse, ”förklara rättfärdig”, se Rom 3:26. jag har levt rättrådigt, se kommentar till Ps 19:13-14.

26:2. rannsakagranskapröva, David kunde förvänta sig ett säkert bönesvar, se Ps 17:3 med kommentar.

26:4-5. Att troende inte ska umgås förtroligt med syndare är något som ofta påtalas i Bibeln, se t.ex. Ps 1:1, Ords 4:14-15, 2 Kor 6:14-18, Upp 18:4. Jag hatar de ondsintas hop (v. 5), en ”rättrådig” (v. 1) människa som ”lever i Guds sanning” (v. 3) kan inte ha kärleksfulla och toleranta känslor till människor som utövar ondska.

26:6. Jag tvår mina händer i oskuld, jfr Matt 27:24 med kommentar.

26:8. jag älskar huset där du bor, jfr Ps 23:6 med kommentar.

26:11. Trots Davids äkta och lovvärda bekännelse i denna vers och i psalmen som helhet, så förmådde han inte alltid leva som han ville och lärde, se 2 Sam 11.

26:12. jämn mark, synonymt med att leva rättrådigt (v. 11) och leva i Guds sanning (v. 3), och inte beblanda sig med onda människor (v. 4-5) vars vägar är hala, se t.ex. Ps 35:6, 73:18.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt