PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 25

1 Av David.

Herre, jag ger mig helt åt dig.

2 Min Gud, jag förtröstar på dig.

Låt mig inte bli förödmjukad,

låt inte mina fiender triumfera över mig.

3 Sannerligen, ingen som väntar på dig

ska bli förödmjukad.

Men de falska ska stå förödmjukade

med tomma händer.

4 Herre, visa mig dina vägar,

lär mig dina stigar.

5 Led mig i din sanning och undervisa mig,

för du är Gud, min Frälsare.

Jag väntar på dig hela dagen.

6 Herre, tänk på din barmhärtighet

och din trogna kärlek som är från uråldrig tid.

7 Tänk inte på min ungdoms synder

och mina förbrytelser.

Tänk på mig i din trogna kärlek

för din godhets skull, Herre.

8 Herren är god och rättfärdig,

därför visar han syndare vägen.

9 Han leder de ödmjuka att handla rätt

och lär dem sin väg.

10 Alla Herrens vägar är kärlek och sanning,

för dem som håller hans förbund och hans lagbud.

11 Jahve, för ditt namns skull,

förlåt mig min stora synd.

12 Varje man som fruktar Herren

ska bli visad den väg han ska välja.

13 Hans själ ska förbli blomstrande

och hans ätt ska ärva landet.

14 Herren umgås förtroligt

med dem som fruktar honom,

och han gör sitt förbund känd för dem.

15 Min blick är alltid riktad mot Herren,

för han befriar min fot ur nätet.

16 Vänd dig till mig och visa mig nåd,

för jag är ensam och bedrövad.

17 Mitt hjärtas ångest bara växer,

för mig ut ur min pina.

18 Se mitt elände och min olycka

och förlåt mig alla mina synder.

19 Se mina många fiender

och deras våldsamma hat mot mig.

20 Skydda mitt liv och befria mig!

Låt mig inte bli förödmjukad,

för jag söker skydd hos dig.

21 Låt rättrådighet och rättsinne

beskydda mig, för jag väntar på dig.

22 Gud, befria Israel från all nöd!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Flera psalmer i Psalmernas bok är alfabetiska. Det betyder att de första bokstäverna i verserna, eller styckena, följer det hebreiska alfabetet som består av 22 bokstäver. Ibland följs alfabetet exakt, ibland finns avbrott. Följande psalmer har en alfabetisk karaktär i grundtexten: 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. (Om hebreisk parallellism, se kommentar till 5:13.)

Psalmerna 25-28 kan ha Absaloms uppror mot kung David som bakgrund, 2 Sam 15-17.

25:4. Guds vägar och stigar finner vi i dag i Bibeln. Gud har också en särskild väg och stig för var och en som följer honom, se t.ex. 32:8 med kommentar.

25:11, 18. Det som utmärker en rättfärdig människa är behovet att ofta be om syndernas förlåtelse. Se även t.ex. Ps 32, Ps 51.

25:17. ångest, se kommentar till 143:11.

25:22. Israel, i Nya Testamentet är det alla som tror på Jesus Kristus som tillhör det sanna Israel (se Rom 9:6 med kommentar), och Davids bön om befrielse möter sin fullbordan i himlen.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt